We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Nauczyciele akademiccy / Academic staff

Zarządzenia rektora UW w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko nauczyciela akademickiego na UW

Zarządzenie dziekana Wydziału Historii UW w sprawie określenia trybu i warunków postępowania konkursowego na stanowiska nauczycieli akademickich na Wydziale Historii UW

Stanowisko
Position
Termin składania dokumentów
Application deadline
Ogłoszenie
Job offer
Adiunkt: historia globalna; XVI-XX w.; Azja; Afryka; Ocean Indyjski

Postdoctoral researcher: global history; early modern history; 19-20th Century history; Asia; Africa; Indian Ocean

30 listopada 2022 r.

November 30, 2022

PL

EN

Badacz wizytujący – konkurs dla naukowczyń i naukowców uciekających w związku z wojną w Ukrainie w zakresie studiów żydowskich

Visiting researcher – for scholars fleeing because of the war in Ukraine
in the discipline of Jewish studies

11 grudnia 2022 r.

December 11, 2022

PL

EN

Adiunkt w projekcie Ancient Societies in Action

Assistant Professor in the Ancient Societies in Action project

31 grudnia 2022 r.

December 31, 2022

PL

EN

Administracja / Administration

Stanowisko
Position
Termin składania dokumentów
Application deadline
Ogłoszenie
Job offer

Ogłoszenia ogólnouniwersyteckie / University-wide base

Pozostałe oferty pracy – baza ogólnouniwersytecka
 1. Aktualnie otwarte konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich na Uniwersytecie Warszawskim
  Currently open competitions for academic staff positions at the University of Warsaw
 2. Pozostałe oferty pracy na Uniwersytecie Warszawskim
  Other job offers at the University of Warsaw

 

Zakończona rekrutacja (Wydział Historii) / Completed recruitment (Faculty of History)

 • Stypendium naukowe dla studentów/-ek lub doktorantów/-ek ze środków projektu badawczego NCN: „Tłumaczenie tolerancji: koncepcje, teksty i pośrednicy między Polską a protestanckimi Niemcami (1645-1795)” / PLEN
 • Stypendium naukowe dla studentów/-ek lub doktorantów/-ek w projekcie „Myśląc o myśleniu: pojęciowe metafory poznania w korpusie Plutarcha” / PL / wyniki
 • Specjalista ds. nieruchomości / PL / wyniki
 • Adiunkt w grupie badawczej (NAWA) / Post-doctoral researcher (NAWA) / PL / EN / wyniki
 • Asystent w grupie badawczej (NAWA) / Research assistant (NAWA) / PL / EN / wyniki
 • Adiunkt w projekcie badawczym dot. starożytności, ze znajomością języka aramejskiego PL / EN / wyniki
 • Adiunkt w projekcie badawczym dot. starożytności, ze znajomością języka akadyjskiego PL  / EN / wyniki
 • Praca dla studentki/studenta w Bibliotece Wydziału Historii / PL / wyniki
 • Programista / programistka (w ramach grantu ERC) / PL / wyniki
 • Konkurs dla naukowców z Ukrainy w zakresie studiów żydowskich/ PL / UA / EN / wyniki
 • Stypendium studenckie lub doktoranckie / PL / wyniki
 • Specjalista ds. projektów naukowych (ERC) / PL / wyniki
 • Pracownik/-ca do sekcji studenckiej / PL / wyniki
 • Specjalista-/ka ds. projektów naukowych / PL / konkurs nierozstrzygnięty
 • Asystent badawczo-dydaktyczny – XIX wiek / PL, EN / wyniki
 • Adiunkt w projekcie badawczym dot. starożytności, ze znajomością języka akadyjskiego / PL, EN / wyniki
 • Adiunkt w projekcie badawczym dot. starożytności, ze znajomością języka aramejskiego / PL, EN / wyniki
 • Adiunkt, historia starożytna, Sonata Bis NCN (ogłoszenie nr 2) / PL, EN / wyniki
 • Adiunkt, historia starożytna, Sonata Bis NCN (ogłoszenie nr 1) / PL, EN / wyniki
 • Specjalista ds. projektów naukowych / PL / wyniki
 • Adiunkt (Global history „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”) / PL, EN / wyniki
 • Asystent dydaktyczny / PL, EN / wyniki
 • Asystent (historia średniowieczna) / PL EN, UA / wyniki
 • Asystent – 2 stanowiska (historia XX w.) / PL, EN, UA / wyniki
 • Adiunkt (post-doc), Centrum Badania i Nauczania Dziejów i Kultury Żydów w Polsce / PL, EN / wyniki
 • Specjalista/-ka ds. projektów naukowych / PL / konkurs nierozstrzygnięty
 • Konkurs dla naukowczyń i naukowców z Ukrainy w zakresie studiów żydowskich  /PL / UA / EN / wyniki
 • Adiunkt badawczy (starożytność)  / PL, EN / wyniki
 • Konkurs dla naukowczyń i naukowców z Ukrainy w dyscyplinie historia / PL, UA, EN / wyniki
 • Specjalista ds. finansowo-księgowych / PL / wyniki
 • Specjalista ds. obsługi projektów naukowych / PL / konkurs nierozstrzygnięty
 • Informatyk / PL / wyniki
 • Informatyk / PL, EN / konkurs nierozstrzygnięty
 • Pracownik/pracownica w sekcji finansowo-księgowej / PL / wyniki
 • Praca dla studentów Wydziału Historii  / PL / wyniki
 • Adiunkt – badania w ramach Centrum Badań nad Cywilizacjami Starożytnymi / PL, EN / wyniki
 • Adiunkt – badania nad starożytnością / PL, EN / wyniki
 • Asystent – historia XX w., XIX w. lub nauk pomocniczych historii XIX i/lub XX w. / PL, EN / wyniki
 • Starszy referent w Sekcji Finansowej Wydziału Historii / PL / wyniki
 • Dwa stanowiska adiunkta / PL / wyniki
 • Dwa stanowiska asystenta  / PL / wyniki
 • Asystent – specjalność historia średniowiecza / PL / wyniki
 • Asystent – specjalność historia XX wieku / PL / wyniki
 • Adiunkt (post-doc; 2 stanowiska) / PL, EN / wyniki
 • Student lub doktorant / PL, EN / wyniki
 • Doktorant, stypendysta / PL, EN / wyniki

Afiliuj u nas swój grant

Badacze planujący prowadzenie oryginalnych badań naukowych w zakresie historii lub o charakterze interdyscyplinarnym z komponentem w zakresie historii mogą ubiegać się o ich finansowanie w instytucjach grantowych i afiliować swoje projekty przy Wydziale Historii UW.

Nasz wydział dysponuje unikalnym zapleczem bibliotecznym, a kadra naszego wydziału zapewnia wyjątkowy w skali Polski zespół badaczy, tworzący środowisko, w którym prowadzić można badania w dowolnym obszarze historii.

Dotychczasowe doświadczenia badaczy afiliujących u nas swoje granty pokazują, że spotykają się z życzliwym przyjęciem, środowisko chętnie nawiązuje współpracę z nowymi koleżankami i kolegami, a administracja zapewnia wsparcie najwyższej jakości.

 1. Narodowe Centrum Nauki
 2. Narodowy Program Rozwoju Humanistyki (MEiN)
 3. granty Maria Skłodowska-Curie Action
 4. granty European Research Council
 5. stypendia Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA)

W sprawie procedury zgłaszania propozycji wspólnego ubiegania się o grant z afiliacją przy Wydziale Historii prosimy kontaktować się z Sekcją badań naukowych.


 

Dokumenty

 • Rekrutacje organizowane na nowe stanowiska nauczycieli akademickich odbywają się w oparciu o przepisy obowiązujące na UW.
 • Zarządzenie nr 3 dziekana Wydziału Historii z 11 lutego 2022 r. w sprawie określenia trybu i warunków postępowania konkursowego na stanowiska nauczycieli akademickich na Wydziale Historii Uniwersytetu Warszawskiego
 • 4 lipca 2016 roku Uniwersytet Warszawski otrzymał od Komisji Europejskiej prawo do posługiwania się wyróżnieniem „HR Excellence in Research”, co oznacza, że uczelnia przestrzega zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.
 • Przykłady działań w ramach Strategii rozwoju zasobów ludzkich w UW.