We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Nauczyciele akademiccy / Academic staff

Stanowisko
Position
Termin składania dokumentów
Application deadline
Ogłoszenie
Job offer
Asystent w Zakładzie Nauk Pomocniczych Historii, Źródłoznawstwa i Metodologii

Lecturer in the Department of History Auxiliary Sciences, Sources and Methodology

8 maja 2024

8 May 2024

PL

EN

Adiunkt w ramach Centrum Badań nad Cywilizacjami Starożytnymi

Postdoctoral researcher at the Centre for Research on Ancient Civilizations

10 maja 2024

10 May 2024

PL

EN

Projekt Europejskiej Rady ds. Badań (ERC) “Becoming National against the State: Popular discontent and adherence to minority nationalisms in late nineteenth-century Eastern Europe” poszukuje doktoranta do pracy 1 maja 2024 EN

Adiunkt w ramach Centrum Badań nad Cywilizacjami Starożytnymi 10 maja

Administracja / Administration

Stanowisko
Position
Termin składania dokumentów
Application deadline
Ogłoszenie
Job offer

Baza ogólnouniwersytecka: Aktualne oferty pracy na Uniwersytecie Warszawskim

Zakończona rekrutacja (Wydział Historii) / Completed recruitment (Faculty of History)

Informacje o wynikach zakończonej rekrutacji

Afiliuj u nas swój grant

Badacze planujący prowadzenie oryginalnych badań naukowych w zakresie historii lub o charakterze interdyscyplinarnym z komponentem w zakresie historii mogą ubiegać się o ich finansowanie w instytucjach grantowych i afiliować swoje projekty przy Wydziale Historii UW.

Nasz wydział dysponuje unikalnym zapleczem bibliotecznym, a kadra naszego wydziału zapewnia wyjątkowy w skali Polski zespół badaczy, tworzący środowisko, w którym prowadzić można badania w dowolnym obszarze historii.

Dotychczasowe doświadczenia badaczy afiliujących u nas swoje granty pokazują, że spotykają się z życzliwym przyjęciem, środowisko chętnie nawiązuje współpracę z nowymi koleżankami i kolegami, a administracja zapewnia wsparcie najwyższej jakości.

 1. Narodowe Centrum Nauki
 2. Narodowy Program Rozwoju Humanistyki (MEiN)
 3. granty Maria Skłodowska-Curie Action
 4. granty European Research Council
 5. stypendia Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA)

W sprawie procedury zgłaszania propozycji wspólnego ubiegania się o grant z afiliacją przy Wydziale Historii prosimy kontaktować się z Sekcją ds. projektów i finansów.

Dokumenty

 • Rekrutacje organizowane na nowe stanowiska nauczycieli akademickich odbywają się w oparciu o przepisy obowiązujące na UW.
 • Zarządzenia rektora UW w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko nauczyciela akademickiego na UW
  Zarządzenie dziekana Wydziału Historii UW
   w sprawie określenia trybu i warunków postępowania konkursowego na stanowiska nauczycieli akademickich na Wydziale Historii UW
 • 4 lipca 2016 roku Uniwersytet Warszawski otrzymał od Komisji Europejskiej prawo do posługiwania się wyróżnieniem „HR Excellence in Research”, co oznacza, że uczelnia przestrzega zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.
 • Przykłady działań w ramach Strategii rozwoju zasobów ludzkich w UW.