We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Nauczyciele akademiccy / Academic staff

Zarządzenia rektora UW w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko nauczyciela akademickiego na UW

Zarządzenie dziekana Wydziału Historii UW w sprawie określenia trybu i warunków postępowania konkursowego na stanowiska nauczycieli akademickich na Wydziale Historii UW

Stanowisko
Position
Termin składania dokumentów
Application deadline
Ogłoszenie
Job offer
Adiunkt (post-doc)
projekt Sonata NCN „Ofiara krwawa i pokrewne rytuały w kulcie Dionizosa: mit, historia i obszar pomiędzy nimi”Postdoctoral researcher
Sonata Bis NCN project “Dionysian sacrifice and related rituals in myth, history, and in the grey area between the two”
10 lutego 2023

February 10, 2023

PL 

EN

Adiunkt
NAWA – profesura gościnna: „Miejsca, ludzie, wydarzenia: innowacje, badania z zakresu przestrzennej humanistyki dla wsparcia interpretacji i wyjaśniania

Postdoctoral researcher
NAWA-supported project “Places, People and Events: Innovative Spatial Humanities Research to support Interpretation and Explanation”

13 lutego 2023

February 13, 2023

PL 

EN

Asystent – Cesarstwo Wschodniorzymskie
projekt STONE-MASTERS „Masters of the stone: The stonecutters’ workshops and the rise of the late antique epigraphical cultures (third–fifth century AD) Opcja zatrudnienia asystentów na 80% etatu jest przewidziana dla doktorantów i doktorantek polskich Szkół Doktorskich. Pozwala na zachowanie stypendium doktoranckiego. Podane w ogłoszeniu kwoty dotyczą miesięcznego wynagrodzenia brutto. 

Research assistant – Eastern Roman Empire
project STONE-MASTERS “Masters of the stone: The stonecutters’ workshops and the rise of the late antique epigraphical cultures (third-fifth century AD). The salaries specified in the job advertisement are monthly gross pays.
31 marca 2023

March 31, 2023

PL

EN

Asystent – Cesarstwo Zachodniorzymskie
projekt STONE-MASTERS „Masters of the stone: The stonecutters’ workshops and the rise of the late antique epigraphical cultures (third–fifth century AD) Opcja zatrudnienia asystentów na 80% etatu jest przewidziana dla doktorantów i doktorantek polskich Szkół Doktorskich. Pozwala na zachowanie stypendium doktoranckiego. Podane w ogłoszeniu kwoty dotyczą miesięcznego wynagrodzenia brutto.
Research assistant – Western Roman Empire
project STONE-MASTERS “Masters of the stone: The stonecutters’ workshops and the rise of the late antique epigraphical cultures (third-fifth century AD) The salaries specified in the job advertisement are monthly gross pays.
31 marca 2023

March 31, 2023

PL 

EN

Adiunkt – Cesarstwo Wschodniorzymskie
projekt STONE-MASTERS „Masters of the stone: The stonecutters’ workshops and the rise of the late antique epigraphical cultures (third–fifth century AD) Podane w ogłoszeniu kwoty dotyczą miesięcznego wynagrodzenia brutto.
Postdoc – Eastern Roman Empire
project STONE-MASTERS “Masters of the stone: The stonecutters’ workshops and the rise of the late antique epigraphical cultures (third-fifth century AD) The salaries specified in the job advertisement are monthly gross pays.
31 marca 2023

March 31, 2023

PL

EN

Adiunkt  – Cesarstwo Zachodniorzymskie
projekt STONE-MASTERS „Masters of the stone: The stonecutters’ workshops and the rise of the late antique epigraphical cultures (third–fifth century AD) Podane w ogłoszeniu kwoty dotyczą miesięcznego wynagrodzenia brutto.
Postdoc – Western Roman Empire
project STONE-MASTERS “Masters of the stone: The stonecutters’ workshops and the rise of the late antique epigraphical cultures (third-fifth century AD). The salaries specified in the job advertisement are monthly gross pays.
31 marca 2023

March 31, 2023

PL 

EN

 

Administracja / Administration

Stanowisko
Position
Termin składania dokumentów
Application deadline
Ogłoszenie
Job offer

Ogłoszenia ogólnouniwersyteckie / University-wide base

Pozostałe oferty pracy – baza ogólnouniwersytecka
 1. Aktualnie otwarte konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich na Uniwersytecie Warszawskim
  Currently open competitions for academic staff positions at the University of Warsaw
 2. Pozostałe oferty pracy na Uniwersytecie Warszawskim
  Other job offers at the University of Warsaw

 

Zakończona rekrutacja (Wydział Historii) / Completed recruitment (Faculty of History)

 • Adiunkt w projekcie Ancient Societies in Action (2 stanowiska) / PL, EN / wyniki
 • Badacz wizytujący – konkurs dla naukowczyń i naukowców uciekających w związku z wojną w Ukrainie w zakresie studiów żydowskich / PL, EN / wyniki
 • Adiunkt: historia globalna; XVI-XX w.; Azja; Afryka; Ocean Indyjski  / PL, EN / wyniki
 • Stypendium naukowe dla studentów/-ek lub doktorantów/-ek ze środków projektu badawczego NCN: „Tłumaczenie tolerancji: koncepcje, teksty i pośrednicy między Polską a protestanckimi Niemcami (1645-1795)” / PL, EN / wyniki
 • Stypendium naukowe dla studentów/-ek lub doktorantów/-ek w projekcie „Myśląc o myśleniu: pojęciowe metafory poznania w korpusie Plutarcha” / PL / wyniki
 • Specjalista ds. nieruchomości / PL / wyniki
 • Adiunkt w grupie badawczej (NAWA) / Post-doctoral researcher (NAWA) / PL, EN / konkurs zostanie ponowiony
 • Asystent w grupie badawczej (NAWA) / Research assistant (NAWA) / PL, EN / wyniki
 • Adiunkt w projekcie badawczym dot. starożytności, ze znajomością języka aramejskiego PL, EN / komisja nie rekomendowała żadnego kandydata
 • Adiunkt w projekcie badawczym dot. starożytności, ze znajomością języka akadyjskiego PL, EN / wyniki
 • Praca dla studentki/studenta w Bibliotece Wydziału Historii / PL / wyniki
 • Programista / programistka (w ramach grantu ERC) / PL / wyniki
 • Konkurs dla naukowców z Ukrainy w zakresie studiów żydowskich/ PL, UA, EN / wyniki
 • Stypendium studenckie lub doktoranckie / PL / wyniki
 • Specjalista ds. projektów naukowych (ERC) / PL / wyniki
 • Pracownik/-ca do sekcji studenckiej / PL / wyniki
 • Specjalista-/ka ds. projektów naukowych / PL / konkurs nierozstrzygnięty
 • Asystent badawczo-dydaktyczny – XIX wiek / PL, EN / wyniki
 • Adiunkt w projekcie badawczym dot. starożytności, ze znajomością języka akadyjskiego / PL, EN / wyniki
 • Adiunkt w projekcie badawczym dot. starożytności, ze znajomością języka aramejskiego / PL, EN / wyniki
 • Adiunkt, historia starożytna, Sonata Bis NCN (ogłoszenie nr 2) / PL, EN / wyniki
 • Adiunkt, historia starożytna, Sonata Bis NCN (ogłoszenie nr 1) / PL, EN / wyniki
 • Specjalista ds. projektów naukowych / PL / wyniki
 • Adiunkt (Global history „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”) / PL, EN / wyniki
 • Asystent dydaktyczny / PL, EN / wyniki
 • Asystent (historia średniowieczna) / PL EN, UA / wyniki
 • Asystent – 2 stanowiska (historia XX w.) / PL, EN, UA / wyniki
 • Adiunkt (post-doc), Centrum Badania i Nauczania Dziejów i Kultury Żydów w Polsce / PL, EN / wyniki
 • Specjalista/-ka ds. projektów naukowych / PL / konkurs nierozstrzygnięty
 • Konkurs dla naukowczyń i naukowców z Ukrainy w zakresie studiów żydowskich  /PL, UA, EN / wyniki
 • Adiunkt badawczy (starożytność)  / PL, EN / wyniki
 • Konkurs dla naukowczyń i naukowców z Ukrainy w dyscyplinie historia / PL, UA, EN / wyniki
 • Specjalista ds. finansowo-księgowych / PL / wyniki
 • Specjalista ds. obsługi projektów naukowych / PL / konkurs nierozstrzygnięty
 • Informatyk / PL / wyniki
 • Informatyk / PL, EN / konkurs nierozstrzygnięty
 • Pracownik/pracownica w sekcji finansowo-księgowej / PL / wyniki
 • Praca dla studentów Wydziału Historii  / PL / wyniki
 • Adiunkt – badania w ramach Centrum Badań nad Cywilizacjami Starożytnymi / PL, EN / wyniki
 • Adiunkt – badania nad starożytnością / PL, EN / wyniki
 • Asystent – historia XX w., XIX w. lub nauk pomocniczych historii XIX i/lub XX w. / PL, EN / wyniki
 • Starszy referent w Sekcji Finansowej Wydziału Historii / PL / wyniki
 • Dwa stanowiska adiunkta / PL / wyniki
 • Dwa stanowiska asystenta  / PL / wyniki
 • Asystent – specjalność historia średniowiecza / PL / wyniki
 • Asystent – specjalność historia XX wieku / PL / wyniki
 • Adiunkt (post-doc; 2 stanowiska) / PL, EN / wyniki
 • Student lub doktorant / PL, EN / wyniki
 • Doktorant, stypendysta / PL, EN / wyniki

Afiliuj u nas swój grant

Badacze planujący prowadzenie oryginalnych badań naukowych w zakresie historii lub o charakterze interdyscyplinarnym z komponentem w zakresie historii mogą ubiegać się o ich finansowanie w instytucjach grantowych i afiliować swoje projekty przy Wydziale Historii UW.

Nasz wydział dysponuje unikalnym zapleczem bibliotecznym, a kadra naszego wydziału zapewnia wyjątkowy w skali Polski zespół badaczy, tworzący środowisko, w którym prowadzić można badania w dowolnym obszarze historii.

Dotychczasowe doświadczenia badaczy afiliujących u nas swoje granty pokazują, że spotykają się z życzliwym przyjęciem, środowisko chętnie nawiązuje współpracę z nowymi koleżankami i kolegami, a administracja zapewnia wsparcie najwyższej jakości.

 1. Narodowe Centrum Nauki
 2. Narodowy Program Rozwoju Humanistyki (MEiN)
 3. granty Maria Skłodowska-Curie Action
 4. granty European Research Council
 5. stypendia Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA)

W sprawie procedury zgłaszania propozycji wspólnego ubiegania się o grant z afiliacją przy Wydziale Historii prosimy kontaktować się z Sekcją ds. projektów i finansów.

.


 

Dokumenty

 • Rekrutacje organizowane na nowe stanowiska nauczycieli akademickich odbywają się w oparciu o przepisy obowiązujące na UW.
 • Zarządzenie nr 3 dziekana Wydziału Historii z 11 lutego 2022 r. w sprawie określenia trybu i warunków postępowania konkursowego na stanowiska nauczycieli akademickich na Wydziale Historii Uniwersytetu Warszawskiego
 • 4 lipca 2016 roku Uniwersytet Warszawski otrzymał od Komisji Europejskiej prawo do posługiwania się wyróżnieniem „HR Excellence in Research”, co oznacza, że uczelnia przestrzega zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.
 • Przykłady działań w ramach Strategii rozwoju zasobów ludzkich w UW.