We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Dla studentów w spektrum autyzmu

Od października 2022 na Wydziale Historii rozpoczął działanie tutor, który obejmuje swoim wsparciem studentów w spektrum autyzmu studiujących na Wydziale. Rolę tutora w roku akademickim 2022/2023 pełni pan Antoni Kubiak, który ukończył studia I stopnia na Wydziale Historii.

Wsparcie obejmuje udzielanie informacji organizacyjnych i formalnych, np.:

 • pomoc w rejestracji na zajęcia: informacja o terminach, sposobach zapisu na zajęcia, korzystanie z systemu USOS, punkty ECTS;
 • przekazywanie informacji o wydarzeniach na uczelni;
 • szczegółowe informacje dotyczące zapisów, miejsca wydarzenia, osób prowadzących;
 • przekazywanie informacji i kontaktów do miejsc/osób udzielających wsparcia na uczelni, np. BON, Centrum Pomocy Psychologicznej;
 • informowanie o sposobach załatwiania spraw formalnych np. stypendiów, składania wniosków przez USOS, akademików, legitymacji studenckiej.

Do zadań tutora nie należy udzielanie wsparcia psychologicznego oraz merytorycznego w zakresie poszczególnych przedmiotów na Wydziale Historii.

Do skorzystania z pomocy tutora wydziałowego nie jest wymagana formalna diagnoza ani rejestracja w Biurze ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

Możliwe jest umówienie się z tutorem na spotkanie stacjonarne na Wydziale Historii lub też spotkanie w formie online. Na spotkania obowiązują zapisy.

Zapraszamy do kontaktu studentów w spektrum autyzmu:  mailowo: a.kubiak17@uw.edu.pl lub przez stronę Facebook-Tutor z Wydziału Historii.

Pełnomocnik dziekana ds. przeciwdziałania dyskryminacji

Pełnomocniczka dziekana ds. przeciwdziałania dyskryminacji dr Monika Polit

Kontakt:
e-mail: m.polit2@uw.edu.pl
telefon: 608 358 963,
adres do korespondencji: Wydział Historii UW, dr Monika Polit, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

Spotkanie po uprzednim mailowym lub telefonicznym umówieniu.


6 maja 2021 r. władze Wydział Historii UW powołały pełnomocnika dziekana ds. przeciwdziałania dyskryminacji (zarządzenie dziekana). Jest to osoba, która w sytuacji wymagającej wsparcia czy porady jest pierwszym kontaktem na naszym Wydziale.

Zadaniem pełnomocnika jest wspieranie społeczności Wydziału Historii w rozwiązywaniu konfliktów oraz dbanie o to, by wszyscy jej członkowie byli traktowani sprawiedliwie i uczciwie. Zakres spraw, którymi zajmować się będzie pełnomocnik, dotyczy przejawów dyskryminacji, mobbingu czy molestowania seksualnego. Osobom, które zgłaszają się do pełnomocnika, zapewniona jest pełna poufność. Oferowana pomoc jest bezpłatna. Sprawy można zgłaszać indywidualnie drogą telefoniczną, mailową, korespondencyjną lub można umówić się na spotkanie i rozmowę.

 

Ogólnouniwersyteckie materiały pomocowe

 • Informator „Przeciwdziałanie molestowaniu seksualnemu na uczelni (pdf)
 • Poradnik antydyskryminacyjny dla osób studiujących i zatrudnionych na UW (pdf pl) (pdf en)
 • Poradnik językowy dotyczący języka niedyskryminującego (pdf)
 • Kurs równościowy online „Kurs na Równość”
 • Kampania „Wszyscy jesteśmy Równoważni” pl / Social campaign „We Are All Equal” en
 • Dokument Procedura Antydyskryminacyjna (pdf pl) (pdf en)
 • Dokument Plan Równości Płci (pdf) / The Gender Equality Plan (pdf)
 • Szkolenia: zapraszamy do obserwowania strony Wydziału Historii i FB Wydziału. Będziemy tam umieszczać informacje o bieżących kursach dla pracowników/pracowniczek studentów/studentek oraz doktorantów/doktorantek

Różowa skrzyneczka na Wydziale Historii

Od początku semestru letniego 2021/2022 r. w budynku Wydziału Historii można znaleźć różową skrzyneczkę. Znajduje się ona na III piętrze, w toalecie dla osób z niepełnosprawnościami.

Czym jest „Różowa skrzyneczka”?

Różowa skrzyneczka to bezpłatne środki higieny osobistej (podpaski i tampony), z których w nagłych przypadkach mogą skorzystać kobiety. Różowe skrzyneczki mają na celu ułatwienie funkcjonowania na uczelni studentkom, doktorantkom i pracownicom oraz zadbanie o ich komfort psychiczny.Celem umieszczania takich skrzyneczek w przestrzeni publicznej jest również walka z wykluczeniem menstruacyjnym, poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do bezpłatnych środków higieny na czas menstruacji.

Weź lub zostaw

Środki higieniczne uzupełniane są przez Wydział Historii, ale także przez osoby z niej korzystające zgodnie z zasadą: „Jeśli potrzebujesz – weź. Jeśli możesz, podziel się”. Więcej informacji na stronach: Uniwersytetu Warszawskiego oraz  Fundacji „Różowa skrzyneczka”
Skrzyneczka zawisła na naszym Wydziale z inicjatywy władz Wydziału Historii oraz przy wsparciu Samorządu Studentów WH i Głównej Specjalistki ds. Równouprawnienia na UW.