We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

STUDIA II STOPNIA NA KIERUNKU HISTORIA SĄ PROWADZONE W TRYBIE DZIENNYM I ZAOCZNYM


Program i plan studiów magisterskich

 

Studia II stopnia – dzienne Studia II stopnia – zaoczne
Od roku 2019/2020 na Wydziale Historii UW realizowany jest przemodelowany program studiów II stopnia “historia” [więcej]

 


WAŻNE DOKUMENTY:


Od roku 2019/2020 w WH UW realizowany jest przemodelowany program studiów II stopnia Historia. Projekt zmian w programie finansowany jest ze środków „Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach PO WER, ścieżka 3.5.

 

 


STARSZE DOKUMENTY

 

 • Terminy zjazdów:
  • Semestr zimowy 2024/2025
   5-6 października 2024
   19-20 października 2024
   16-17 listopada 2024
   30 listopada-1 grudnia 2024
   14-15 grudnia 2024
   11-12 stycznia 2025
   25-26 stycznia 2025

   Semestr letni 2024/2025
   22-23 lutego 2025
   8-9 marca 2025
   22-23 marca 2025
   5-6 kwietnia 2025
   26-27 kwietnia 2025
   17-18 maja 2025
   24-25 maja 2025
   7-8 czerwca 2025

 • Koszyki
  • K1: Grupa zajęć: Doskonalenie kompetencji badacza epok i dziedzin historycznych
  • K2: Grupa zajęć: Źródłoznawstwo i specjalistyczne narzędzia warsztatu badawczego historyka
  • K3: Grupa zajęć: Teoria badań historycznych
  • K4: Grupa zajęć: Doskonalenie kompetencji w zakresie technologii informacyjnej i komunikacji naukowej
  • K5: Grupa zajęć: Doskonalenie kompetencji językowych
 • Prace seminaryjne (daw. formy pisarstwa historycznego)
 • Egzamin z obszaru badawczego (dawniej: Węzłowe problemy wybranego obszaru lub dziedziny badań historycznych – egzamin obszarowy)

Zgodnie z art. 106b ust. 3 ustawy o VAT przedsiębiorca ma obowiązek wystawienia faktury na żądanie nabywcy. Jeśli jednak żądanie otrzymania faktury zostało zgłoszone po upływie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty, to przedsiębiorca nie ma obowiązku wystawiania faktury.

 

Osoby, które ukończyły studia licencjackie na innym kierunku niż Historia i rozpoczęły studia w roku akademickim 2019/2020 i później zobligowane są do uzupełnienia w ciągu dwóch lat studiów magisterskich 60 h zajęć z programu studiów licencjackich. Muszą to być: ćwiczenia z WBH, Nauki pomocnicze historii z wybranej epoki. Muszą zdać także egzamin typu B z wybranej epoki.

Osoby, które ukończyły studia licencjackie na innym kierunku niż Historia i rozpoczęły studia przed 2019/2020 zobligowane są do uzupełnienia w ciągu dwóch lat studiów magisterskich 60 h zajęć z programu studiów licencjackich. Muszą to być: ćwiczenia z WBH i ćwiczenia z NPH wybranej epoki Muszą zdać także egzamin typu B z wybranej epoki.


Praca magisterska

Informacje o zasadach i technikaliach pisania pracach zaliczeniowych, rocznych i dyplomowych są dostępne na stronie “Najważniejsze informacje o studiach” w bocznej zakładce “Prace pisemne”

Praca magisterska ma charakter badawczy i jest podstawową formą sprawdzenia kompetencji warsztatowych studenta w zakresie dyscypliny naukowej historia. Temat i charakter pracy magisterskiej powinien być zgodny z kierunkowymi efektami kształcenia na kierunku historia. Temat pracy magisterskiej ustala promotor pracy wraz ze studentem. Temat powinien być zgodny z zainteresowaniami naukowymi studenta i wybranym przezeń obszarem badawczym.

Praca magisterska jest pracą badawczą, napisaną na podstawie źródeł historycznych, wykorzystującą w sposób krytyczny literaturę przedmiotu; posiada właściwy dla poziomu studiów aparat naukowy.

Przedłużenie toku studiów

Informacje o zasadach dot. przedłużenia toku studiów znajdują się tutaj.

Specjalizacje zawodowe

Informacje o specjalizacjach są dostępne na stronie „Specjalizacje”.


Europejski Tok Studiów "Histarmed"

Międzynarodowy Europejski Tok Studiów II stopnia czyt. więcej w zakładce najważniejsze informacje o studiach – > Współpraca z zagranicą, Erasmus+

Kontakt dla studentów

Kontakt dla studentów