We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Akme. Studia historica, Fasciculi Historici

“Akme. Studia historica” to czasopismo, które ukazuje się od 2008 roku pod redakcją prof. Ryszarda Kuleszy. Począwszy od zeszytu 13. “Akme” ukazują się pod wspólnym patronatem Wydziału Historii UW oraz Stowarzyszenia Historyków Starożytności. Rada Naukowa: Włodzimierz Appel (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Andrzej Chankowski (Universite de Lille 3), Wiesław Kaczanowicz (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Krzysztof Nawotka (Uniwersytet Wrocławski), Kim Yongdeog (Hankuk University of Foreign Studies), Michał Kopczyński (Uniwersytet Warszawski), Andreas Luther (Christian-Albrechts-Universitat zu Kiel), Danuta Musiał (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Marek J. Olbrycht (Uniwersytet Rzeszowski), Sławomir S. Sprawski (Uniwersytet Jagielloński).

Strona www

Biblioteka Epoki Nowożytnej

“Biblioteka Epoki Nowożytnej” to czasopismo publikowane przez Wydział Historii UW oraz wydawnictwo Neriton. Redakcja: Mirosław Nagielski (redaktor naczelny), Urszula Kosińska (zastępca), Konrad Bobiatyński (sekretarz redakcji), Przemysław Gawron (sekretarz redakcji), Ewa Dubas-Urwanowicz. Rada naukowa: Natalia Bilous, Viktor Brehunenko, Jolanta Choińska-Mika (przewodnicząca), Jan Dzięgielewski, Karin Friedrich, Natalia Jakowenko, Andrzej Karpiński, Edmund Kizik, Henryk Lulewicz, Edward Opaliński, Richard Butterwick-Pawlikowski, Andrzej Rachuba, Ryszard Skowron, Jerzy Urwanowicz, Marek Wagner

Strona www

Quaestiones Medii Aevi Novae

Rocznik “Quaestiones Medii Aevi Novae” powstał w 1994 roku. Redaktorem naczelnym jest prof. dr hab. Wojciech Fałkowski. Początkowo “Quaestiones” publikowane były wspólnie z wydawnictwem DiG, a od 2003 wraz z “Societas Vistulana”. Do roku 2016 pismo było wydawane we współpracy z Instytutem Historycznym UW (obecnie Wydział Historii UW). Pismo publikuje prace z zakresu wszystkich dyscyplin zajmujących się średniowieczem. Artykuły publikowane są w językach kongresowych. Pismo zabiega o autorów ze wszystkich ośrodków europejskich. Każdy tom jest poświęcony wybranemu tematowi przewodniemu, jednak zachowane jest stałe miejsce na prezentację bieżących, szczególnie ciekawych badań. W osobnym dziale zebrane są omówienia najnowszych publikacji mediewistycznych wydanych w Polsce i innych krajach Europy. Zawartość poszczególnych numerów “Quaestiones Medii Aevi Novae” opisywana jest na bieżąco w bazie bibliograficznej polskich naukowych czasopism humanistycznych i społecznych BazHum, tworzonej przez Muzeum Historii Polski.

Strona www

Palamedes. A Journal of Ancient History

“Palamedes. A Journal of Ancient History” to polskie czasopismo historyczne poświęcone historii starożytnej. Wydawane jest od roku 2006, początkowo we współpracy z Wydawnictwami UW a potem Lockwood Press. Publikuje artykuły w językach: angielskim, niemieckim, francuskim oraz włoskim.

Strona www

Przegląd Historyczny

“Przegląd Historyczny” to jedno z najważniejszych i najstarszych czasopism historycznych w Polsce. Założony został w 1905 roku w Warszawie i początkowo był wydawany przez znane warszawskie przedsiębiorstwo wydawnicze Gebethnera i Wolffa. W skład pierwszego kolegium redakcyjnego weszli wybitni naukowcy: Ignacy Chrzanowski, Samuel Dickstein, Aleksander Jabłonowski, Stanisław Kętrzyński, Aleksander Kraushar, Franciszek Pułaski, Władysław Smoleński i Wacław Sobieski. W 1906 roku Przegląd stał się oficjalnym czasopismem założonego właśnie Towarzystwa Miłośników Historii. Pierwszym prezesem TMH wybrany został Aleksander Jabłonowski, po nim zaś do 1939 roku kolejno A. Kraushar (od 1912), i S. Kętrzyński (od 1933), wszyscy należący do grona twórców Przeglądu. Redaktorami Przeglądu przez ponad 100 lat jego istnienia byli: Jan Karol Korwin-Kochanowski (od 1905), Marceli Handelsman i Stanisław Kętrzyński (1917-1939), Janusz Woliński (1946-1952), Stefan Kieniewicz (1952-1992), Andrzej Wyrobisz (1993-2003), Włodzimierz Lengauer (2003-2012), Jerzy Kochanowski (2013-2018), Krzysztof Skwierczyński (2018–2021), Marek Janicki (2022–). Od 1994 r. “Przegląd Historyczny” (ISSN 0033-2186) jest czasopismem wydawnym wspólnie przez Towarzystwo Miłośników Historii oraz Wydział Historii), a publikowanym przez Wydawnictwo DiG.

Strona www

Scripta Biblica et Orientalia

“Scripta Biblica et Orientalia” to czasopismo naukowe poświęcone badaniom starożytnego Bliskiego Wschodu ze szczególnym uwzględnieniem starożytnego Izraela. SBO jest rocznikiem ukazującym się dzięki współpracy: Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Teksty publikowane w czasopiśmie są dostępne online w Otwartym Repozytorium Nauk Historycznych “Lectorium”.

Strona www

Studia Historyczno-Wojskowe

Inicjatywa wydawania “Studiów Historyczno-Wojskowych” narodziła się podczas VII Ogólnopolskiego Forum Historyków Wojskowości, które odbyło się w 2003 roku w Siedlcach. Zamierzeniem inicjatorów było utworzenie czasopisma naukowego, w którym publikowane byłyby teksty historyków wojen i wojskowości z polskich i zagranicznych ośrodków akademickich.

U Schyłku Starożytności. Studia źródłoznawcze

“U Schyłku Starożytności. Studia źródłoznawcze” to czasopismo naukowe ukazujące się od 2008. Jest wydawane jako rocznik, dotyczący antyku chrześcijańskiego (I-VIII w.). Czasopismo publikuje artykuły dotyczące różnych aspektów świata późnego antyku: od historii, przez filologię klasyczną, filozofię, papirologię, archeologię, po historię sztuki.

Strona www