We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Historia na Uniwersytecie Warszawskim

Historia na Uniwersytecie Warszawskim / HISTORY AT THE UNIVERSITY OF WARSAW / Materials from the scientific conference held to celebrate the 80th anniversary of the Institute of History at the University of Warsaw, October 21, 2010, Warsaw

Edited by Maria Koczerska, in cooperation with Joanna Adamczyk

Wydawnictwo Neriton,  Warszawa 2012

ISBN 978-83-7543-226-8

Książka prezentuje dorobek naukowy Instytutu i nurty badawcze: początki w II Rzeczypospolitej, tajne nauczanie, polityczne zakręty lat powojennych. Kreśli sylwetki najznakomitszych badaczy: Tadeusza Wałka-Czerneckiego, Marcelego Handelsmana, Tadeusza Manteuffla, Mariana Małowista, Izy Bieżuńskiej-Małowist, Aleksandra Gieysztora, Antoniego Mączaka, Witolda Kuli, Stefana Kieniewicza i wielu innych. Książka jest dwujęzyczna: całość tekstów przetłumaczono na angielski.

Materiały konferencji naukowej z okazji jubileuszu 80-lecia Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 21 października 2010 r.pod redakcją Marii Koczerskiej, przy współpracy Joanny Adamczy

Książka udostępniona dzięki uprzejmości Wydawnictwa Neriton. Dziękujemy.

Pracownicy naukowo-dydaktyczni IH

Pracownicy naukowo-dydaktyczni Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego 1930-2010

Słownik biograficzny

red. Szymon Brzeziński, Krzysztof Fudalej

Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2012

ISBN 978-83-7543-242-8

Prezentowane kompendium biograficzne jest pierwszym zestawieniem wszystkich pracowników naukowych Instytutu Historycznego UW, obejmującym całą dotychczasową osiemdziesięcioletnią historię Instytutu. Gromadzi zwięzłe biogramy przeszło 300 osób, które swoją pracą naukową i dydaktyczną tworzyły dzieje IH UW. Hasła uzupełnia rozbudowana bibliografia. Niniejsza praca będzie z pewnością pomocą dla badaczy dziejów Instytutu, Uniwersytetu i polskiej historiografii.

Książka udostępniona dzięki uprzejmości Wydawnictwa Neriton. Dziękujemy.

Klasycy Historiografii Warszawskiej

Publikacja cyfrowa Wydziału Historii UW we współpracy z Wydawnictwem Neriton, Polskim Towarzystwem Historycznym oraz Fundacją Naukową Otwarte Historie.

Digitalizacja została sfinansowana w ramach umowy 712/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

 

 

Jerzy Tomaszewski
Żydzi w II Rzeczypospolitej 
wybór i opracowanie
Artur Markowski, Szymon Rudnicki
Warszawa, 2016
POBIERZ KSIĄŻKĘ
O autorze / About the author
Iza Bieżuńska-Małowist
Niewolnictwo w Egipcie grecko-rzymskim
tłumaczenie z języka włoskiego
Łukasz Niesiołowski-Spano
Warszawa, 2016
POBIERZ KSIĄŻKĘ
O autorce / About the author
Ludwik Widerszal
Sprawy kaukaskie w polityce europejskiej
1831-1864
Warszawa, 2011
POBIERZ KSIĄŻKĘ
O autorze / About the author
Marceli Handelsman
Historyka 
opracował Piotr Węcowski
Warszawa, 2010
POBIERZ KSIĄŻKĘ
O autorze / About the author
Oskar Halecki
Dzieje Unii Jagiellońskiej
T. 1 : W wiekach średnich
opracowała Katarzyna Błachowska
Warszawa, 2013
POBIERZ KSIĄŻKĘ  – tom 1.
O autorze / About the author
Oskar Halecki
Dzieje Unii Jagiellońskiej
T. 2: W XVI wieku
opracowała Katarzyna Błachowska
Warszawa, 2013
POBIERZ KSIĄŻKĘ  – tom 2.
O autorze / About the author

Fasciculi Historici Novi

Fasciculi Historici Novi

Instytut Historyczny (obecnie Wydział Historii) był wydawcą serii publikacji zbiorowych zatytułowanej “Fasciculi Historici Novi”.
“Fasciculi Historici Novi” to kontynuacja „Fasciculi Historici”, wydawanego przez Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1968-1990.
Każdy tom miał charakter monotematyczny i zawierał prace jednego lub kilku autorów. Szczególne znaczenie redakcja przywiązywała do publikacji wyróżniających się prac magisterskich powstałych w Instytucie Historycznym UW. Instytut wydaje serię “Fasciculi Historici Novi” wraz z wydawnictwem DiG, które prowadzi sprzedaż tytułów. Dotychczas ukazały się następujące tomy:

 1. Stosunki między państwem a Kościołem rzymskokatolickim w czasach PRL.  Studia, Anna Kozłowska, Tadeusz Markiewicz, Justyna Piasecka ; pod red. Andrzeja Chojnowskiego i Marcina Kuli, Warszawa 1998; zobacz
 2.  Z dziejów średniowiecznej Europy Środkowowschodniej. Zbiór studiów, pod red. Jana Tyszkiewicza, Warszawa 1998; zobacz
 3. Bibliografia źródeł drukowanych do dziejów Polski późnośredniowiecznej, (1386-1506), cz. 1, oprac. Piotr Chojnacki [et al.] ; pod red. Piotra Węcowskiego, Warszawa 1999; zobacz
 4. Z biografistyki Polski późnego średniowiecza. Studia, Rafał Jaworski, Piotr Chojnacki, pod red. Marii Koczerskiej, Warszawa 2001; zobacz
 5. Staropolska sztuka wojenna XVI-XVII wieku. Prace ofiarowane profesorowi Jaremie Maciszewskiemu, pod red. Mirosława Nagielskiego, Warszawa 2002; zobacz
 6. Z dziejów średniowiecznej Europy Środkowo-Wschodniej. Zbiór studiów, cz. 2, pod red. Jana Tyszkiewicza, Warszawa 2007; zobacz
 7. Karolińscy pokutnicy i polskie średniowieczne czarownice. Konfrontacja doktryny chrześcijańskiej z życiem społeczeństwa średniowiecznego, pod red. Marii Koczerskiej, Warszawa 2007; zobacz
 8. Z dziejów stosunków Rzeczypospolitej Obojga Narodów ze Szwecją w XVII wieku, pod red. Mirosława Nagielskiego, Warszawa 2007; zobacz
 9. Administracja i życie codzienne w dobrach Radziwiłłów XVI-XVIII wieku, pod red. Urszuli Augustyniak, Warszawa 2009; zobacz
 10. Wśród córek Eskulapa. Szkice z dziejów medycyny i higieny w Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku, pod red. Andrzeja Karpińskiego, Warszawa 2009; zobacz
 11. Kult świętych i ideał świętości w średniowieczu, pod red. Romana Michałowskiego, Warszawa 2011; zobacz
 12. Działalność publiczna biskupa włocławskiego Andrzeja Zebrzydowskiego w latach 1546-1551 w świetle jego korespondencji, Katarzyna Gołąbek ; red. Jolanta Choińska-Mika, Warszawa 2012; zobacz
 13. Coram iudicio. Studia z dziejów kultury prawnej w miastach późnośredniowiecznej Polski, pod red. Agnieszki Bartoszewicz, Warszawa 2013; zobacz
 14. Obraz Polski i Polaków w pismach Eneasza Sylwiusza Piccolominiego (papieża Piusa II), Rafał Ojrzyński, Warszawa 2014
 15. Wśród córek Eskulapa. Szkice z dziejów medycyny i higieny w Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku. Cz. 2, pod redakcją Andrzeja Karpińskiego, Warszawa 2015; zobacz