We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Informacja Wydziałowej Komisji Wyborczej

Informacja Wydziałowej Komisji Wyborczej (dalej WKW)
Wydziału Historii UW

1. W dniu 19.02.2024 (poniedziałek) odbędą się wybory członków Kolegium Elektorów Wydziału oraz wybory uzupełniające na członków Rady Wydziału (w tych kuriach, które objęte są procedurą wyborczą, a których nie wszystkie mandaty zostały obsadzone podczas wyborów w dniu 31.01.2024 oraz w dodatkowych turach głosowań). Wybory odbędą się trybie online (uchwała WKW z dnia 15.01.2024), w znanym nam systemie „ankieter”. Linki do głosowania otwarte będą w dniu wyborów w godz. 10.00 – 15.00.

Jednocześnie WKW informuje, że wcześniej – w dniu 14.02.2024 (środa), od godz. 10.00 w tym samym trybie online (ankieter) odbędą się dodatkowe tury głosowania, nad kandydaturami, które w dniu 31.01.2024 r. nie uzyskały bezwzględnej większości głosów w wyborach do Rady Wydziału (1 kandydatura w kurii innych nauczycieli akademickich oraz 1 kandydatura w kurii pracowników niebędących nauczycielami akademickimi).

 

2. WKW informuje, że zgodnie ze statutem UW (§ 59, ust. 3) oraz po dokonaniu przez WKW stosownych przeliczeń, w wyborach członków Kolegium Elektorów Wydziału poszczególnym kuriom, które wybierają swoich przedstawicieli na naszym Wydziale, przysługuje następująca liczba mandatów do obsadzenia:

  • kuria innych nauczycieli akademickich = 17 mandatów
  • kuria pracowników niebędących nauczycielami akademickimi = 4 mandaty

W wyborach organizowanych przez własne Komisje Wyborcze, studenci wybiorą 10 swoich przedstawicieli, zaś doktoranci 4. Natomiast wszyscy profesorowie, profesorowie uczelni oraz doktorzy habilitowani wchodzą automatycznie w skład Kolegium Elektorów Wydziału.

 

3. WKW informuje, że zgodnie z §4, ust. 1 Regulaminu WH oraz przy obecnym składzie osobowym, w wyborach wybieralnych członków Rady Wydziału WH UW, poszczególnym kuriom przysługiwała następująca liczba mandatów do obsadzenia:

  • kuria innych nauczycieli akademickich = 10 mandatów
  • kuria pracowników niebędących nauczycielami akademickimi = 5 mandatów

W wyborach w dniu 31.01.2024, obsadzonych zostało odpowiednio jedynie 4 mandaty (kuria innych nauczycieli akademickich) oraz 3 mandaty (kuria pracowników niebędących nauczycielami akademickimi). Na pojedyncze mandaty w obydwu kuriach w dniu 14.02.2024 odbędą się dodatkowe tury głosowania, nad kandydaturami, które nie uzyskały bezwzględnej większości głosów.

W zależności zatem od skutecznego obsadzenia tych mandatów lub ich nieobsadzenia w dodatkowych głosowaniach w dniu 14.02.2024, w wyborach uzupełniających w dniu 19.02.2024 r. dla każdej z tych kurii pozostanie do obsadzenia odpowiednio:

  • kuria innych nauczycieli akademickich = 5 lub 6 mandatów
  • kuria pracowników niebędących nauczycielami akademickimi = 1-2 mandaty

 

4. Czynne prawo wyborcze przysługuje osobom zatrudnionym na etacie na UW (Wydział Historii), w tym również osobom pozostającym na urlopach naukowych oraz zatrudnionych w niepełnym wymiarze. Osoby mające uprawnienia do głosowania w dwóch kuriach, same dokonują wyboru, w której kurii chcą głosować i decyzję swoją na piśmie przedkładają WKW do dnia 15.02.2024 r. w p. 15 WH (na ręce p. A. Turek-Adamowicz).

 

5. Wszyscy kandydaci na członków Kolegium Elektorów Wydziału oraz członków Rady Wydziału zobowiązani są do złożenia najpóźniej do dnia 15.02.2024 (czwartek) włącznie, w p. 15 WH (na ręce p. A. Turek-Adamowicz) dwóch wypełnionych i podpisanych odręcznie czytelnym podpisem formularzy z uchwały nr 5 UKW z dnia 6 listopada 2023 r.: „Zgoda kandydata” oraz „Oświadczenie kandydata”. Po tym terminie WKW zamknie listy kandydatów. Odpowiednie formularze znajdują się w p. 15 WH oraz są załączone do niniejszego ogłoszenia.

WKW apeluje do wszystkich dysponujących czynnym i biernym prawem wyborczym o aktywne uczestnictwo w wyborach, tak aby nie groziły nam dodatkowe wybory uzupełniające. W szczególności dotyczy to zwiększenia liczby osób kandydujących.

 

W imieniu Wydziałowej Komisji Wyborczej WH UW
dr hab. Marek Stępień
Przewodniczący WKW