We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Odsłonięcie tablicy poświęconej prof. Karolowi Modzelewskiemu

23 marca 2024 r. w Warszawie na ul. Perzyńskiego 14D, przed domem w którym mieszkał prof. Karol Modzelewski, odsłonięto tablicę poświęconą Jego pamięci.

Prof. Modzelewski zwykł mawiać, że chociaż jego miastem jest Wrocław, gdzie mieszkał i pracował naukowo od lat 70. do 90. XX wieku, to jego uczelnią zawsze pozostał Uniwersytet Warszawski. Tutaj skończył w 1959 roku studia historyczne i rozpoczął przygotowywanie rozprawy doktorskiej pod kierunkiem prof. Aleksandra Gieysztora, ukończonej ostatecznie w 1974 roku.

Postać Karola Modzelewskiego jest dla naszego środowiska niezwykle ważna. Historyk, mediewista, więzień polityczny i członek opozycji demokratycznej w okresie PRL, kawaler Orderu Orła Białego. Ale także wychowawca całych pokoleń młodzieży, mentor i mistrz wielu osób, które ciągle na Wydziale Historii UW pracują.

Profesor Modzelewski zmarł blisko 5 lat temu, 28 kwietnia 2019 r.

Wybrane książki Karola Modzelewskiego oraz książki o nim wraz z adresami bibliograficznymi w BUW:

  • Modzelewski, Zajeździmy kobyłę historii. Wyznania poobijanego jeźdźca, Warszawa 2013. DK4452.M644 A38 2013;
  • Modzelewski, Barbarzyńska Europa, Warszawa 2004. D121 .M63 2004;
  • Modzelewski, Chłopi w monarchii wczesnopiastowskiej, Warszawa 1987. HD1536.P7 M64 1987;
  • Modzelewski, Organizacja gospodarcza państwa piastowskiego, wyd. 2, Poznań 2000. HC340.3 .M645 2000;
  • Modzelewski, Studia wybrane z dziejów społeczeństwa, prawa i ustroju Europy wczesnośredniowiecznej, red. M.R. Pauk, A. Pieniądz, Warszawa 2018, D119.M64 2018;
  • Modzelewski, Dokąd od komunizmu?, Warszawa 1993. BUW Magazyn 663349;
  • Modzelewski, Życiodajny impuls chuligaństwa: notatki z lat 1993–2002, Kraków 2003. DK4449.M64 2003;
  • Modzelewski: buntownik, oprac. R. Walenciak, Warszawa 2019. DK4452.M644 W35 2019;
  • Polska Ludowa. Modzelewski, Werblan, rozm. R. Walenciak, Warszawa 2017. DK4436.M64 2017;
  • Friszke, Anatomia buntu: Kuroń, Modzelewski i komandosi, Kraków 2010. DK4440 .F74 2010.