We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

dr Haggai Olshanetsky

Biogram

Jestem historykiem i archeologiem zajmującym się okresem hellenistycznym i rzymskim, oraz – okazjonalnie – zajmuję się okresami wcześniejszymi. Moje zainteresowania badawcze są różnorodne i obejmują starożytny judaizm, historię wojskowości, historię środowiska, ekonomię i integrację mniejszości w starożytności. Wszystkie stopnie naukowe uzyskałem na Uniwersytecie Bar-Ilan w Izraelu, w tym tytuł licencjata z kryminologii i historii powszechnej, tytuł magistra historii ogólnej, tytuł magistra archeologii oraz doktorat z nauk klasycznych. Moja praca doktorska dotyczyła żydowskiej służby wojskowej w armii hellenistycznej i rzymskiej.
Byłem pracownikiem naukowym ze stopniem doktora na Uniwersytecie w Bazylei i biorę udział w projekcie SNSF „Laboratorium rzymskiego Egiptu: zmiany klimatyczne, przemiany społeczne i przejście do późnej starożytności”.

Na Uniwersytecie Warszawskim obecnie uczę biblijnego języka hebrajskiego dla początkujących, a także uczestniczę w projekcie „Świt monoteizmu? Religie judejskie w okresie perskim i wczesnohellenistycznym (V-III w. p.n.e.) w świetle źródeł ikonograficznych, epigraficznych i biblijnych”.

Najważniejsze artykuły naukowe

 • Haggai Olshanetsky. “Were there Jewish Gladiators? A Re-Evaluation of the Available Archaeological and Textual Evidence.” ‘Atiqot 111 (2023): 119-147.

   

   

 • Haggai Olshanetsky and Lev Cosijns. “Did We Stop Throwing Away the Garbage? Negating Urban Collapse in Elusa in the Sixth Century.” Israel Exploration Journal 73/1 (2023): 88-104.

   

 • Haggai Olshanetsky. “Keeping Kosher: The Ability of Jewish Soldiers to Keep the Dietary Laws as a Case Study for the Integration of Minorities in the Roman Army.” The Jewish Quarterly Review 113/1 (2023): 59-82. https://doi.org/10.1353/jqr.2023.0012

   

 • Lev Cosijns and Haggai Olshanetsky. ‘Response and Comments on “Environment and horticulture in the Byzantine Negev Desert, Israel: sustainability, prosperity and enigmatic decline”’ Graeco-Latina Brunensia 27/2 (2022): 5-14. https://doi.org/10.5817/GLB2022-2-1

   

 • Haggai Olshanetsky. “The Israelite-Judaean Military Service in the Armies of Assyria.” Studia Antiqua et Archaeologica 27/1 (2021): 33–46. https://doi.org/10.47743/saa-2021-27-1-2