We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

dr Jerzy Szafranowski

Biogram

Magisterium z historii w ramach MISH UW (2013), promotor pracy magisterskiej: dr hab. Krzysztof Skwierczyński; doktorat z historii na WH UW (2022), praca doktorska „Presbyters and deacons in monastic communities of late antique Gaul” napisana pod kierunkiem prof. Roberta Wiśniewskiego.

W latach 2014–2019 członek projektu „Presbyters in the Late Antique West” (http://presbytersproject.ihuw.pl/) kierowanego przez prof. Roberta Wiśniewskiego a finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Kierował grantami badawczymi Preludium (2016–2019) oraz Etiuda (2018–2022) finansowanymi przez Narodowe Centrum Nauki. Specjalizuje się w historii późnej starożytności i wczesnego średniowiecza (od IV do VIII wieku) w zachodnim basenie Morza Śródziemnego (ze szczególnym uwzględnieniem terenów galijskich).

Interesuje się szeroko pojętą duchowością chrześcijańską i jej wpływem na społeczeństwo, w tym zwłaszcza ruchami monastycznymi, kultem świętych i relikwii, organizacją kleru i liturgii.

Najważniejsze artykuły naukowe

  • „Behind the Abbot’s Back. Clerics within the Monastic Hierarchy”, Sacris Erudiri 58 (2019), ss. 285–303;

  • „The Life of the Jura Fathers and the Monastic Clergy”, Augustinianum 59 (2019), ss. 143–159;

  • „To see with body and to see with mind: corporeal and spiritual cognition in the Dialogues of Gregory the Great”, Studia Patristica 97 (2018), ss. 219–224.