We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

mgr Karolina Mętrak

Tytuł rozprawy

Spór o krzyż w panoramie miasta czyli miejsce budownictwa sakralnego w relacjach między Państwem a Kościołem (1945-1989)

Tematyka badań

W swojej pracy badawczej zajmuję się zagadnieniem budownictwa  w Polsce po 1945 r. w kontekście relacji między PRL a Kościołem . Badam okoliczności budowy i odbudowy budynków sakralnych oraz historię instytucji zaangażowanych od/budowę – przede wszystkim Rady Prymasowskiej Odbudowy Kościołów Warszawy. W sposób szczególny interesuje mnie zagadnienie budownictwa sakralnego w Warszawie, któremu poświęciłam pracę magisterską (obroniona w 2018 roku).

Od 2017 roku pracuję w Archiwum Archidiecezji Warszawskiej, w którym głównie zajmuje się odszukiwaniem i opracowywaniem zbiorów dotyczących odbudowy Warszawy – w 2018 r. opracowałam zbiór Rady Prymasowskiej Odbudowy Kościołów Warszawy, a w 2020 r. byłam członkinią zespołu AAW realizującym grant przyznany przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych na opracowanie i zabezpieczenie zbioru planów architektonicznych wśród których największą część stanowiły plany odbudowy katedry św. Jana.

Najważniejsze artykuły naukowe

  • Mętrak K., “Odbudowa kościołów Warszawy jako przedmiot relacji między Państwem a Kościołem. Wybrane zagadnienia 1945-1968), Almanach Warszawy t. XIV, Warszawa 2021, w druku;

  • Mętrak K., “Muzycy dla odbudowy. Działalność koncertowa Rady Prymasowskiej Odbudowy Kościołów Warszawy w końcu lat czterdziestych”, Almanach Warszawy t. XII, Warszawa 2018, 165-177;

  • Mętrak K., Biskup Jerzy Modzelewski a odbudowa Zamku Królewskiego, “Biuletyn IPN” 10(179) październik 2020, s. 21-29

  • Mętrak K., “Urząd do spraw Wyznań wobec katolickiego budownictwa sakralnego –przypadek budowy kościoła Opatrzności Bożej na warszawskiej Ochocie”, w: Urząd do spraw Wyznań– struktury, działalność, ludzie, tom 1: Struktury wojewódzkie i wybrane aspekty działalności, red.nauk. Rafał Łatka, Warszawa 2020, s. 370-378.