We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

dr hab. Maciej Mycielski

Biogram

Ur. 1965; magisterium na UW 1988, doktorat tamże 2000, habilitacja tamże 2012. Od 1992 asystent, a od 2000 adiunkt w Instytucie Historycznym UW. W latach 2002-2005 zastępca dyrektora Instytutu d/s studenckich. W latach 2005-2019 członek Komisji Dydaktycznej Rady Naukowej IH. W latach 2013-2020 zastępca przewodniczącego Rady Naukowej IH. W 2020 przewodniczący Rady Dydaktycznej kierunków “Historia” i “Historia i kultura Żydów”, obecnie członek tej rady.
Zainteresowania badawcze: historia Polski w latach 1795-1831.

Najważniejsze publikacje

Najważniejsze artykuły naukowe

  • Uniwersytet Królewski 1816-1831, [w:] Dzieje Uniwersytetu Warszawskiego 1816-1915, red. T.Kizwalter, Warszawa 2016, s. 53-361.