We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

mgr Marcelina Koprowska

Biogram

ORCID: 0009-0003-3662-3453

Ukończyłam na Uniwersytecie Warszawskim dwa kierunki – historię (licencjat w ramach MISH 2017; magisterium w IH/WH 2019) oraz matematykę (licencjat na WMIM 2023). Pracę magisterską pt. “Życie religijne podczas powstania warszawskiego” pisałam pod kierunkiem dr. hab. Pawła Skibińskiego prof. ucz. – swoje badania po ukończeniu studiów uzupełniłam i opublikowałam w monografii pod tym samym tytułem.

Jestem nauczycielką (z wyboru i powołania) historii i matematyki w XXI Liceum Ogólnokształcącym im. H. Kołłątaja w Warszawie. Przez kilka lat współpracowałam z Muzeum Powstania Warszawskiego oraz z Instytutem Dziedzictwa Myśli Narodowej.

W kręgu moich zainteresowań naukowych jest przede wszystkim historia religii, szczególnie kościołów chrześcijańskich oraz tradycji liturgicznych.
Pozanaukowo jestem miłośniczką gór, śpiewu, opowiadania o swojej pracy w szkole, jazdy rowerem i harcerstwa.

Tytuł rozprawy

Życie religijne w Warszawie w pierwszych latach po II wojnie światowej (1944-1957)

Najważniejsze publikacje