We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

dr hab. Marek A. Janicki

Biogram

Ur. 1971, magisterium w Instytucie Historycznym UW – 1996, doktorat tamże – 2002, od 2004 adiunkt w Zakładzie Nauk Pomocniczych, Źródłoznawstwa i Metodologii Historii, sekretarz IH UW do spraw naukowych 2005/2006, przewodniczący Komisji Bibliotecznej Rady Naukowej IH UW (obecnie WH UW) – od 2013, członek redakcji “Przeglądu Historycznego” (od 2016), habilitacja 2016.

Zainteresowania badawcze
Polska i Litwa XIV–XVI w. – przemiany społeczno-polityczne i kulturowe (humanizm, reformacja, parlamentaryzm, dyplomacja, kancelaria królewska i dwór, kultura artystyczna i literacka, kultura historyczna), źródłoznawstwo i edytorstwo (zwłaszcza źródeł narracyjnych, epistolograficznych i epigraficznych).

Najważniejsze publikacje

Najważniejsze artykuły naukowe

  • Cronica conflictus – zaklęte źrodło. Z prolegomenów nowej edycji, [w:] Monarchia, społeczeństwo, tożsamość. Studia z dziejów średniowiecza, red. K. Gołąbek, M.A. Janicki, M. Koczerska, R. Michałowski, P. Okniński, M.R. Pauk, A. Pieniądz, P. Węcowski, Warszawa 2020, s. 143-165.

  • O pewnych dogmatach i kontrowersjach historiografii grunwaldzkiej. Miejsce postoju Władysława Jagiełły przed bitwą pod Grunwaldem a miejsce obozowania po niej w świetle Cronica conflictus i Annales Jana Długosza, “Średniowiecze Polskie i Powszechne”, 6 (10), 2014, s. 202-254

  • Liczba chorągwi grunwaldzkich zawieszonych w katedrze wawelskiej W związku z nową edycją Banderia Prutenorum Jana Długosza i notą Klemensa Drzewickiego w „Kalendarzu Katedry Krakowskiej”, “Rocznik Biblioteki Narodowej”, XLII, 2011, s. 115-204.

  • Datowanie płyty nagrobnej Filipa Kallimacha, „Studia Źródłoznawcze”, XLI, 2003, s. 19-43.