We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

dr Marina Bastero Acha

Biogram

Marina jest historykiem i epigrafikiem, specjalizuje się w hispano-rzymskiej epigrafii religijnej, ze szczególnym uwzględnieniem praktyk ewangelijnych. Ukończyła studia historyczne na Uniwersytecie Kraju Basków w 2016 r., studia magisterskie w zakresie interdyscyplinarnych studiów nad płcią na Uniwersytecie w Salamance oraz drugie studia magisterskie w zakresie świata klasycznego na Uniwersytecie Kraju Basków, gdzie stworzyła podstawy swojej pracy doktorskiej.

Uzyskała tytuł doktora, wspierany przez stypendium rządu baskijskiego, na Uniwersytecie Kraju Basków (2023) z rozprawą zatytułowaną “Religious Evergetism in Roman Hispania (1st century BC – 3rd century AD)”. W ramach swojej pracy doktorskiej, poprzez interdyscyplinarne badania, przeprowadziła kompozycję niepublikowanego korpusu epigraficznego i opracowała jego studium historyczne. Zajmowała się epigrafiką rzymską, informacjami archeologicznymi, badaniem terminologii epigraficznej i zrozumieniem zachowań wegetatywnych w sferze społecznej, gospodarczej, a przede wszystkim religijnej. Podczas studiów doktoranckich należała do Grupy Badawczej SPCUR i Grupy Badawczej SubTERRA. Jednocześnie uczestniczyła w projekcie “La construcción política de Hispania Citerior en el Alto Imperio romano: las formas de organización cívica y no cívica de la población”. Ponadto odbyła kilka pobytów badawczych w Centrum CIL II na Uniwersytecie w Alcalá de Henares, na Université Toulouse – Jean Jaurès (Grupa Badawcza TRACES), na Università degli Studi di Verona (Wydział Kultury i Cywilizacji) oraz na Uniwersytecie Łódzkim (program PROM-NAWA). Ponadto miała okazję wziąć udział w szkoleniach, które pozwoliły jej wyspecjalizować się w stosowaniu nowych technologii w badaniach epigraficznych, od systemu mapowania (GIS) po korzystanie z programów takich jak Blender czy Agisoft Metashape. Szkolenie to dało jej globalną wizję źródeł epigraficznych, którą będzie nadal rozwijać w ramach tego projektu.

Marina jest odpowiedzialna za gromadzenie danych epigraficznych z Zachodniego Późnego Cesarstwa Rzymskiego, a także za filtrowanie znaczących dowodów i wprowadzanie ich do Digital Atlas of Workshops in Epigraphy (DAWE).