We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

dr hab., prof. ucz. Marzena Zawanowska

Biogram

Absolwentka zakładów Hebraistyki i Arabistyki (2001), obroniła doktorat na Wydziale Orientalistycznym (UW) przy współpracy z Uniwersytetem w Tel Awiwie (2008), gdzie odbyła staże podoktorskie.
Przez wiele lat była związana z Zakładem Kultury i Historii Żydów (UMCS) oraz Zakładem Hebraistyki (UW), a obecnie pracuje też jako kustosz kolekcji rękopisów w Żydowskim Instytucie Historycznym im. Emanuela Ringelbluma.
Habilitację uzyskała na podstawie cyklu artykułów Karaizm i żydowska egzegeza biblijna po arabsku w świecie średniowiecznego islamu (2019).

Zajmuje się głównie średniowieczną egzegezą biblijną (zwłaszcza karaimską, pisaną w języku judeo-arabskim), a także pograniczami judaizmu i islamu, historią myśli żydowskiej oraz literaturą.

Najważniejsze publikacje

Najważniejsze artykuły naukowe

 • From Yūsuf al-Baṣīr to Judah Halevi: The Sadduceean Myth of the Origins of Karaism in Medieval Rabbanite Sources Revisited, „Medieval History Journal” 25(2) (2022), 252–291

   

 • Reconstructing the Past and Conceptualizing the Jewish “Other”: How the Babylonian Geonim Contributed to the Creation of the Founding Myth of Karaism, „History of Religions” 62(1) (2022), 73–108

   

 • Islamic Influences on the Emergence of Historical Sensibilities among the Karaites: The Story of the Tower of BabelJewish Quarterly Review” 111(3) (2021), 389–413

   

 • The Art of Ambiguity: The Karaites as Portrayed in Judah Halevi’s Book of the Kuzari, „AJS Review” 46(1) (2021), 143166

   

 • Review of Scholarly Research on Yefet ben Eli and His WorksRevue des études juives 173 (1/2) (2014), 97–138

Projekty naukowe