We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

prof. dr hab. Michał Kopczyński

Biogram

Magisterium z historii 1989, doktorat 1997, habilitacja 2006, profesor 2019.
Zajmuję się historią gospodarczą, ze szczególnym uwzględnieniem badania standardu życia w przeszłości na podstawie źródeł monetarnych oraz biologicznych (wysokość i masa ciała, śmiertelność), demografią historyczną i historią techniki.

Najważniejsze publikacje

Najważniejsze artykuły naukowe

  • M. Kopczyński, M. Rodak, The Polish interbella puzzle: the biological standard of living in the Second Polish Republic, 1918-39. “Economic History Review”, 74 (1), 2021, s. 181-203.

Projekty naukowe