We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

dr Nataliia Khomenko

Biogram

Magisterium: Wydział Historyczny, Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Mychajła Dragomanowa w Kijowie (2004).

Doktorat: Instytut Historii Ukrainy, Narodowa Akademia Nauk Ukrainy, Kijów (2007). Temat rozprawy doktorskiej: «Życie codzienne młodzieży studenckiej Ukrainy (1950-1960)», doktorat obroniony w Instytucie Historii Ukrainy NAN Ukrainy 26 grudnіa 2008, kierownik prof. dr hab. Wiktor Danylenko.

Zainteresowanie badawcze: specjalizuję się w badaniach z zakresu historii kultury, życia prywatnego, historii społecznej i politycznej, ruchu młodzieżowego, codziennej egzystencji młodzieży ukraińskiej w drugiej połowie XX wieku; biografistyce.

STYPENDIA, STAŻE NAUKOWE:

  • 17-27 czerwca 2019 – Institute of History Research Centre of Human Arts Hungarian Academy of Sciences
  • maj-lipiec 2017 – Staż Stypendialny Wydziału «Artes Liberales» Uniwersytetu Warszawskiego
  • sierpień 2015 – lipiec 2016 – Program Stypendialny Rządu RP dla Młodych Naukowców
  • lipiec 2014 – 24. Wschodnia Szkoła Letnia Studium Europy Wschodniej Uniwersytet Warszawski

PUBLIKACJE ŹRÓDLOWE. PROJEKTY BADAWCZE:

Udział w projekcie badawczym dot. opracowania i popularyzacji spuścizny naukowej założyciela Narodowej Akademii Nauk Ukrainy W.I. Wernadskiego. W trakcie projektu wydano drukiem wielotomową serię międzynarodową naukową «Wybrane prace badawcze akademika W.I. Wernadskiego»:

1. Володимир Іванович Вернадський і Україна. Т. 1; кн. 1: Науково-організаційна діяльність (1918-1921) / Нац. акад. наук України, Коміс. з наук. спадщини акад. В. І. Вернадського, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т історії України. – К., 2011. – 699 c. http://resource.history.org.ua/item/0007298
2. Володимир Іванович Вернадський і Україна. Т. 1; кн. 2. – К. – 2011. – 583 c. http://resource.history.org.ua/item/0007299
3. Вернадський, В. І. Листування з українськими вченими. Т. 2; Кн. 1: Листування: А-Г. –К.: 2011. – 824 c. http://resource.history.org.ua/item/0008434
4. Вернадський, В. І. Листування з українськими вченими Т. 2; Кн. 2: Листування: Д-Я. ч. 1: Д-Н. – К.. – 2012. – 742 c. http://resource.history.org.ua/item/0008446
5. Вернадський, В. І. Листування з українськими вченими. Т. 2; Кн. 2: Листування: Д-Я, ч. 2: О-Я. – К.: 2012. – 692 с. http://resource.history.org.ua/item/0008515

Udział w projekcie badawczym dot. opracowania i publikacji zbioru dokumentów:
1. Куренівська трагедія 13 березня 1961 р. у Києві: причини, обставини, наслідки. Документи і матеріали. – К.: Інститут історії України, 2012. – 548 с. http://resource.history.org.ua/item/0008500

Najważniejsze artykuły naukowe

  • 1. Середня освіта в УРСР від Другої світової війни до руйнації СРСР // Енциклопедія історії України: Додатковий том. ‒ Кн. 1: А–Я / НАН України. Інститут історії України. ‒ К.: “Наукова думка”, 2021. ‒ С.536-539. (у співавт.)

  • 2. «Studenci ukraińscy wobec „odwilży”: reakcja na XX zjazd KPZR (II 1956) // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика: збірник статей. – № 23. – Київ, 2018. – с. 338-359. http://resource.history.org.ua/publ/Uxxs_2018_23_21

  • 3. Cуспільно-політичні настрої молоді // Соціальні трансформації в Україні: пізній сталінізм і хрущовська доба: Колективна монографія. – К.: Інститут історії України, 2014. – С.318-342. http://history.org.ua/LiberUA/978-966-02-7242-2/978-966-02-7242-2.pdf

  • 4. Студентство в соціальній структурі Радянської України // Повоєнна Україна: нариси соціальної історії (друга половина 1940-х – середина 1950-х рр.). Кн. 1., Ч. 1. – К.: Інститут історії України НАН України, 2010. – С. 209-250. http://history.org.ua/JournALL/jittia/jittia_2010_2_1/jittia_2010_2_1.pdf