We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

dr Piotr Kroll

Biogram

1996 – magister historii (Instytut Historyczny UW); 2006 – doktor nauk humanistycznych (Wydział Historyczny UW)
Zainteresowania badawcze: historia Kozaczyzny zaporoskiej w XVI-XVII wieku, historia Hetmanatu kozackiego (1648-1709) w tym historia polityczna, wojskowa i społeczna, historia Ukrainy w XVI-XVII wieku, historia wojskowości nowożytnej (ze szczególnym uwzględnieniem staropolskiej sztuki wojennej, kozackiej wojskowości i historii wojen w XVII wieku), historia stosunków polsko-moskiewskich i kozacko-moskiewskich w XVII wieku.

Najważniejsze publikacje

Najważniejsze artykuły naukowe

  • Elity kozackie na Ukrainie w drugiej połowie XVII w. – powstanie, rozwój i wpływ na ich funkcjonowanie społeczeństwa staropolskiego, w: Społeczeństwo staropolskie. Seria nowa, t. 5, Społeczeństwo a elity, pod red. I. Dackiej-Górzyńskiej, A. Karpińskiego, Warszawa 2018, s. 209-238.