We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

dr Piotr Okniński

Biogram

Ur. 1989, magisterium w Instytucie Historycznym UW (2013), doktorat na Wydziale Historycznym UW (2016).
W latach 2016–2020 adiunkt w Zakładzie Studiów Średniowiecznych w Instytucie Historii PAN, od 2020 r. asystent naukowy w Zakładzie Historii Średniowiecznej na Wydziale Historii UW. Członek Komisji Historii Miast przy Komitecie Nauk Historycznych PAN.
Specjalizuje się w historii porównawczej miast i mieszczaństwa w Europie Środkowej.

Najważniejsze publikacje

Najważniejsze artykuły naukowe

  • Kodeks Baltazara Behema jako świadectwo miejskiej ideologii władzy, “Studia Źródłoznawcze”, 58, 2020, s. 137–149, https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/SZC/article/view/SZ.2020.07

  • Krakowskie znaki pielgrzymie z przedstawieniem św. Stanisława, “Biuletyn Historii Sztuki”, 77, 2015, nr 2, s. 223–239

  • Oficjalna przeszłość miasta, w: Przeszłość w kulturze średniowiecznej Polski, t. 2, red. H. Manikowska, Warszawa 2018, s. 177–201, https://rcin.org.pl/dlibra/publication/84699/edition/65437