We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

prof. dr hab. Roman Michałowski

Biogram

Ur. 1949, magisterium na UW, doktorat i habilitacji tamże w 1979 i 1990. Tytuł profesora 2006.
Zatrudniony w IH UW od 1972 kolejno jako asystent stażysta, asystent, starszy asystent, adiunkt, profesor nadzwyczajny od 1994, profesor zwyczajny od 2008.
Dyrektor Centre de Civilisation Polonaise na Uniwersytecie Paris IV i profesor Sorbony 1998-2001.
Przewodniczący Rady Naukowej IHUW 2002-2008, kierownik Zakładu Historii Średniowiecznej w latach 2005–2019. Zastępca Redaktora „Kwartalnika Historycznego”.
Zainteresowania badawcze:
Historia średniowieczna Polski i powszechna ze szczególnym uwzględnieniem historii religii i kultury.

Na Wydziale Historii UW zatrudniony w zespole badawczym realizującym projekt ELITES.

Najważniejsze publikacje

Projekty naukowe