We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

prof. dr hab. Włodzimierz Lengauer

Biogram

Ur. 1949; magisterium na UW 1971, doktorat i habilitacja tamże 1975 i 1985, profesura tytularna 1996. Zatrudniony w Instytucie Historycznym UW od 1971 kolejno jako asystent stażysta, asystent, adiunkt, docent, profesor nadzwyczajny, profesor zwyczajny od 1999. Dziekan Wydziału Historycznego UW 2005-2008. Prorektor Uniwersytetu Warszawskiego 2008-2012; Redaktor Przeglądu Historycznego, Członek Polskiego Towarzystwa Filologicznego, PTH, Komitetu Głównego Olimpiady Historycznej, Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej PAN; Członek Rady Redakcyjnej czasopisma Palamedes. A Journal of Ancient History.

 

Bibliografia

Greek Commanders in the 5th and 4th Centuries B.C. Politics and Ideology: A Study of Militarism, Warszawa 1979;

Pojęcie równości w greckich koncepcjach politycznych. Od Homera do końca V wieku p.n.e., Warszawa 1988,

Religijność starożytnych Greków, Warszawa 1994;

Starożytna Grecja okresu archaicznego i klasycznego, Warszawa 1999,

Storia dell’ antichità in URSS (1917-1956), “Index. Quaderni camerti di studi romanistici”, t.28, 2000, s.89-116;

Cenzus wieku dla członków ateńskiej boule, Przegląd Historyczny, t.92, 2001, s.155-160.


Zakład Historii Starożytnej