We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

dr Przemysław Pazik

Biogram

Jestem absolwentem Kolegium MISH UW (historia i italianistyka) (2014 r.) oraz Kolegium Europejskiego w Natolinie (2015 r.) Rozprawę doktorską z historii XX w. obroniłem w 2019 r. na Wydziale Historii UW. W czasie studiów doktoranckich odbyłem staże naukowe w Instytucie Historii Europejskiej w Moguncji (IEG); Archiwach UE we Florencji oraz na Uniwersytecie Świętego Krzyża w Rzymie. Przed rozpoczęciem pracy na Wydziale Historii UW byłem związany z Kolegium Europejskim w Natolinie, administracją publiczną oraz uczelnią Vistula. Naukowo zajmuję się historią Kościoła katolickiego w XX w., historią myśli politycznej oraz historią partii chrześcijańsko-demokratycznych.

Najważniejsze artykuły naukowe

  • P. Pazik, Spory i wybory ideowe katolików Polsce 1942-1948, Warszawa 2022 A. Del Noce, Samobójstwo rewolucji, Warszawa 2023 (redakcja naukowa wydania polskiego)

     

  • P. Pazik, Katolickie odczytanie totalitaryzmu a model Friedricha-Brzezińskiego: konsekwencje sekularyzacji pojęcia, w: Natura Totalitaryzmów. Od modelu Carla J. Friedricha i Zbigniewa Brzezińskiego po zagrożenia xxi wieku, red. E Habowski, Warszawa 2023, https://instytutpileckiego.pl/pl/instytut/aktualnosci/natura-totalitaryzmow-nowosc

     

  • P. Pazik, Od projektu ideowego do pragmatycznej polityki: Chrześcijańska demokracja we Włoszech w początkach zimnej wojny 1943-1948, „Horyzonty Polityki”, 12 (38), 2021, https://horyzontypolityki.ignatianum.edu.pl/HP/article/view/1949/2032

     

  • P. Pazik, Koncepcje federacyjne podziemnej „Unii” (1940-1945): w poszukiwaniu polskiego wzorca integracji europejskiej, „Politeja”, 2 (59), 2019, https://journals.akademicka.pl/politeja/article/view/1150