We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Żydzi Drugiej Świątyni – między tradycją a światem greckim. Wpływ kultury greckiej na Żydów epoki Drugiej Świątyni oraz jego dynamika

Zespół:
dr Sławomir Poloczek (adiunkt naukowy)

mgr Kacper Ziemba (doktorant)

Od dawna znane są przykłady dowodzące podobieństwa między literatura grecką i biblijna. Łączą je zarówno duże wątki narracyjne, jak i analogie stylistyczne, w rodzaju dzieł historiograficznych czy tekstów biograficznych. Dotychczas jednak nauka ograniczała się zazwyczaj do wskazywania podobieństw, nie proponując wyjaśnienie, jak należy je wyjaśniać. Projekt „Żydzi Drugiej Świątyni ‐ między tradycją a światem greckim” ma na celu zapełnienie tej luki. Widać wyraźnie, że to literatura grecka powstawała wcześniej, a skoro tak, to należy uznać, że to Żydzi inspirowali się tradycja grecką. Analogie są przy tym zbyt liczne, i jednocześnie zbyt głębokie, by można mówić o przypadkowej zbieżności wątków.

Istotą projektu jest zbadanie, jak dochodziło do przejmowania elementów kultury greckiej przez autorów Biblii, zarówno Starego jak i Nowego Testamentu, oraz tekstów które nie weszły do biblijnego kanonu (czyli apokryfów). Badając, jakie elementy narracyjne, wątki literackie, formy wyrazu i gatunki literackie inspirowały autorów żydowskich w okresie Drugiej Świątyni (V w p.n.e. – I w. n.e.), i jak te inspiracje zmieniały się w czasie, dowiemy jak wyglądał proces wymiany między kultura grecka i żydowską. Projekt stawia sobie za cel zbadanie np. tego, gdzie dochodziło do kontaktów, który umożliwiał przyjmowanie greckich wzorców oraz w jakim języku odbywała się komunikacja.
Dzięki temu będziemy więcej wiedzieli o elitach żydowskich, które tworzyły Biblię. Dowiemy się, jaki był jej stosunek do kultury, a w szczególności literatury greckiej, I jak ten stosunek zmieniał się wraz z upływem czasu. Dzięki temu lepiej zrozumiemy okoliczności powstania Biblii, jej autorów oraz odbiorców, a także lepiej zrozumiemy sam proces wymiany między kulturami, zjawisko ważne nie tylko w starożytności, ale również aktualny obecnie.

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w konkursie “Opus 12” na podstawie decyzji: UMO-2016/23/B/HS3/01880.