We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Wyniki głosowania indykacyjnego i dalsze kroki wyborcze

Informacja
Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Historii UW
o ostatecznych wynikach głosowania indykacyjnego
oraz  o wyborach, mających wyłonić
kandydata na dziekana Wydziału Historii UW w kadencji 2024 – 2028

1. Głosowanie indykacyjne w wyborach na kandydata na dziekana Wydziału Historii w kadencji 2024-2028 z 22 kwietnia 2024 r. wyłoniło trzy kandydatury do głosowania wyborczego, które uzyskały minimum 10% wszystkich głosów:

  • dr hab. Jolantę Choińską-Mikę, prof. ucz.
  • prof. dr hab. Michała Leśniewskiego
  • dr hab. Łukasza Niesiołowskiego-Spanò, prof. ucz.

2. Jeszcze przed upływem terminu 30 kwietnia 2024 r. WKW otrzymała formalne powiadomienia od dwóch osób wskazanych w głosowaniu indykacyjnym (prof. Jolanty Choińskiej-Miki oraz prof. Michała Leśniewskiego), że rezygnują z kandydowania w wyborach. Jednocześnie prof. Łukasz Niesiołowski-Spanò potwierdził swoją kandydaturę i złożył stosowne dokumenty.

3. Tym samym głosować będziemy na jednego kandydata i o wyniku zdecyduje bezwzględna większość głosów oddanych na „TAK”, przy udziale więcej niż połowy regulaminowego składu kolegium elektorów wydziałowych.

4. Głosowanie wyborcze odbędzie się 13 maja 2024 r., a linki do głosowania w systemie „Ankieter” będą dostępne w godz. 10.00-20.00. WKW zwraca się z prośbą o aktywny udział w procesie wyborczym.

W imieniu WKW WH UW
dr hab. Marek Stępień
przewodniczący WKW WH UW