We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Pogrzeb prof. Henryka Samsonowicza

Pogrzeb prof. Henryka Samsonowicza odbędzie się w czwartek 10 czerwca 2021 r.

Rozpocznie się o godz. 11:00 od pożegnania w Domu Pogrzebowym na Wojskowych Powązkach,
o godz. 13:00 odbędzie się Msza Pogrzebowa w kościele pw. św. Karola Boromeusza na Starych Powązkach, a następnie odprowadzenie do grobu rodzinnego w Alei Zasłużonych.

Msza i pożegnanie na cmentarzu mają charakter prywatny.

***

Księga kondolencyjna jest wystawiona w Sali Złotej Pałacu Kazimierzowskiego
w dniach 8 i 9 czerwca w godz. 9:00–18:00 oraz 10 czerwca w godz. 9:00–10:30.

Kondolencje można złożyć także elektroniczne za pośrednictwem strony: http://kondolencje.uw.edu.pl/.

***

Uniwersytet Warszawski zorganizował transport dla osób, które chcą wziąć udział w uroczystościach pogrzebowych. Autokary zostaną podstawione na Duży Dziedziniec (parking przed budynkiem dawnej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego) o godz. 10:30. Wszystkie osoby, które chciałyby skorzystać z transportu powinny przesłać taką informację do 9 czerwca, do godz. 12, na adres mailowy: a.polak@uw.edu.pl

Po zakończeniu części oficjalnej uroczystości pogrzebowych autokar odwiezie gości z powrotem na Kampus Główny UW, około godz. 12:45.

 

***

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci prof. Henryka Samsonowicza.

Urodzony w 1930 roku Henryk Samsonowicz był wybitnym historykiem, znawcą historii średniowiecza i ważnym dla nas wszystkich człowiekiem Uniwersytetu.

Studia historyczne na UW ukończył w 1950 roku, doktorat obronił w 1954 roku, tu też się habilitował (1960), stanowisko profesora nadzwyczajnego otrzymał w roku 1971, a w roku 1980 – profesora zwyczajnego. Całą swoją zawodową karierę związał z Instytutem Historycznym UW. Pełnił funkcję Dziekana Wydziału Historycznego (1969–1974), Dyrektora Instytutu Historycznego (1975–1980) oraz Rektora Uniwersytetu Warszawskiego (1980–1982).

Minister Edukacji w rządzie Tadeusza Mazowieckiego. Członek PAN i PAU, Kawaler Orderu Orła Białego.

Żegnamy, Panie Profesorze.

Dziekan i Społeczność Wydziału Historii


UWAGA ZMIANA TERMINU GODZIN DZIEKAŃSKICH!

W związku ze zmianą terminu uroczystości pogrzebowych prof. Henryka Samsonowicza Prodziekan ds. studenckich wyznaczył nowe godziny dziekańskie na Wydziale Historii. W dniu 10 czerwca godziny dziekańskie będą trwały od 10:00-13:00.

 


Listy kondolencyjne,
które spłynęły na ręce władz dziekańskich Wydziału Historii UW
(dodawane w kolejności przysłania)
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Wydział Nauk Humanistycznych
Instytut Historii
Uniwersytet Łódzki
Wydział Filozoficzno-Historyczny
Instytut Historii
Uniwersytet Jagielloński
Wydział Historyczny
Ambasada Republiki Litewskiej
JE Ambasador Eduardas Borisovas
Uniwersytet Wrocławski
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Instytut Historyczny
Maria Gintowt-Jankowicz
Dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej
w latach 1990–2006

Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów

Ambasada Francji w Polsce
JE Ambasador Frederic Billet

 (tłumaczenie)


Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Historii

 

 

Stały Komitet Mediewistów Polskich
Przewodniczący
Stanisław Rosik

 

 

Bronisław Nowak
Dyrektor IHUW, 1993-2002

 

 

Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie
Wydział Humanistyczny
Instytut Historii