We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

mgr Jan Błachnio

Tytuł rozprawy

Austro-węgierskie służby tyłowe w kampanii karpackiej 1914-1915.

Najważniejsze artykuły naukowe

  • Kraśnik 1914 , Warszawa 2018

  • Natarcie na wzgórze 446 (Pustki) podczas operacji gorlicko-tarnowskiej 1915 r. w relacjach uczestników walk i korespondentów wojennych [w:] „Teka Historyka. Materiały Studenckiego Koła Naukowego Historyków Uniwersytetu Warszawskiego”, zeszyt 48, Warszawa 2014, s. 119-140.

  • Obrona grupy fortów siedliskich podczas pierwszego oblężenia Przemyśla w 1914 roku, [w:] „Koło Historii”, nr 18, Lublin 2016, ss.107-128.

  • Austro-węgierskie plany wojenne przeciwko Rosji przed 1914 rokiem i próba ich realizacji, [w:] „Vade Nobiscum”, t. XVIII, czerwiec 2017, ss. 19-31.