We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

mgr Klaudia Rogowska

Biogram

Urodzona 26.04.1993 r. w Hrubieszowie. Absolwentka studiów w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Magisterium uzyskałam w 2018 roku na podstawie pracy: „Zjawisko samobójstwa w Rzeczypospolitej w XVII i XVIII wieku”, przygotowanej pod opieką dra hab. Piotra Ugniewskiego.
Od 2019 roku doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego (dyscyplina: historia). Rozprawę doktorską na temat przestępstw seksualnych zagrożonych karą śmierci na terenach województwa ruskiego w XVIII wieku przygotowuję również pod opieką dr. hab., prof. ucz. Piotra Ugniewskiego.

Zainteresowania badawcze:

  • Historia przestępczości
  • Zjawisko samobójstwa na przestrzeni dziejów
  •  Seksualność w nowożytnej Europie
  •  Demonologia ludowa

researchgate.net/profile/Klaudia-Rogowska
independent.academia.edu/RogowskaKlaudia

Tytuł rozprawy

Wybrane przestępstwa seksualne zagrożone karą śmierci w województwie ruskim w XVIII wieku.

Najważniejsze artykuły naukowe

  • Zjawisko przemocy fizycznej wśród ludności chłopskiej w XVIII wieku w wybranych księgach wiejskich, [w:] Zazdrość, nienawiść, gniew w przestrzeni historycznej, Kraków 2020, 117-133.

  • Trzy przypadki bestialstwa w XVIII-wiecznych księgach sądowych, [w:] Relacje ludzi oraz zwierząt. Na styku podobieństw i różnic, Fundacja „dzień dobry! Kolektyw kultury”, Siemianowice Śląskie 2020, s. 179-189.

Projekty naukowe