We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

dr hab., prof. ucz. Piotr Ugniewski

Biogram

Studia magisterskie w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego ukończone w 1986. Doktorat tamże w 1997, a habilitacja w 2007. Zainteresowania badawcze: media, propaganda, opinia publiczna w Europie XVIII wieku. Polska za panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego. Francja Dawnego Porządku – XVII – XVIII wieku.

Najważniejsze publikacje

Najważniejsze artykuły naukowe

  • Filippo Mazzei au service de Stanislas-Auguste à Paris et à Varsovie (1788-1792), [w:] Agli albori delle democrazie moderne. Filippo Mazzei (1730-1816) a cura di Renato Pasta, Biblioteca del XVIII secolo 33 „Settecento Italiano” serie diretta da Giuseppe Nicoletti e Renato Pasta, Edizioni di Storia e Litteratura, Roma 2018, s. 119-135.

  • „Szkaradny występek królobójstwa” w międzynarodowej propagandzie Stanisława Augusta, „Przegląd Historyczny” t. XCV, 2004, z. 3, s. 327-347.