We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Narodowe Centrum Nauki

OPUS 22 i OPUS 22 LAP/Weave – do 15 grudnia 2021 r. (do 1 grudnia 2021 r. w SBN WH)
 • konkurs skierowany do dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej
 • tematyka: badania podstawowe z dowolnej dyscypliny naukowej określonej w panelach NCN
 • czas trwania projektu:
  • OPUS – 12, 24, 36, 48 lub 60 miesięcy
  • OPUS LAP (współpraca z Austrią, Szwajcarią i Słowenią) – 24, 36,48 miesięcy
  • OPUS LAP (współpraca z Niemcami lub Czechami) – 24 lub 36 miesięcy
 • maksymalne finansowanie: nie ma określonej górnej granicy kosztów projektu, można wnioskować o dowolną, uzasadnioną kwotę
 • wnioski należy składać w formie elektronicznej w systemie OSF
 • strona konkursu
SONATA 17 – do 15 grudnia 2021 r. (do 1 grudnia 2021 r. w SBN WH)
 • konkurs skierowany do osób, które uzyskały stopień naukowy doktora od 2 do 7 lat przed złożeniem wniosku
 • tematyka: badania podstawowe z dowolnej dyscypliny naukowej określonej w panelach NCN
 • maksymalne finansowanie: brak limitu, można wnioskować o dowolną, uzasadnioną kwotę
 • czas trwania projektu: 12, 24, 36 miesięcy
 • wnioski będą składane są w formie elektronicznej w systemie OSF.
 • strona konkursu
 PRELUDIUM BIS 3 – do 15 grudnia 2021 r. (do 1 grudnia 2021 r. w SBN WH)
 • konkurs skierowany do doktorantów ze szkół doktorskich
 • tematyka: badania podstawowe z dowolnej dyscypliny naukowej określonej w panelach NCN
 • doktorant realizujący badanie jest zobowiązany do realizacji trwającego od 3 do 6 miesięcy zagranicznego stażu badawczego finansowanego przez NAWA
 • maksymalne finansowanie: do 300 tys. zł.
 • czas trwania projektu: 36 lub 48 miesięcy
 • wnioski będą składane są w formie elektronicznej w systemie OSF
 • strona konkursu

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

FNP – START 2022– nabór od 22.11.2021 r. (do 10 listopada 2021 r. w SBN WH)
 • skierowany do wybitnych młodych uczonych ze znaczącymi sukcesami w swojej dziedzinie nauki, którzy:
  • są doktorantami w Polsce lub wykonują prace B+R w Polsce w podmiocie, którego jednym z celów statutowych jest prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych
  • mogą wykazać się udokumentowanym dorobkiem naukowym,
  • w roku składania wniosku kończą nie więcej niż 30 lat.
 • celem konkursu wyróżnienie najzdolniejszych młodych uczonych i zachęcenie ich do dalszego rozwoju naukowego przez umożliwienie pełnego poświęcenia się pracy badawczej
 • maksymalne finansowanie: w ubiegłych latach wysokość rocznego indywidualnego stypendium wynosiła 28 tys. zł. Stypendium można przeznaczyć na dowolny cel.
 • czas trwania projektu: 12 miesięcy
 • wnioski należy składać w formie elektronicznej poprzez stronę internetową FNP
 • instrukcja przygotowania wniosku
 • strona konkursu

Informacje dla wnioskujących o granty

Dane do wniosków (źródło):

Nazwa Jednostki Uniwersytet Warszawski
Adres siedziby (ulica, kod pocztowy, miejscowość, województwo) ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, mazowieckie
Numer telefonu +48 22 55 20 350
Numer faks +48 22 55 24 000
Adres e-mail prorektor.nauka@adm.uw.edu.pl
Adres strony www www.uw.edu.pl
Dane kierownika jednostki (nazwa stanowiska, tytuł naukowy, imię, nazwisko) Prorektor UW ds. badań – prof. dr hab. Zygmunt Lalak
Numer NIP 525-001-12-66
Numer REGON 000001258
Identyfikator gminy 1465108
Elektroniczna skrzynka podawcza ESP /uwedupl/SkrytkaESP
Rodzaj upoważnienia: UPP
Czy podmiot stanowi jednostkę zaliczaną do sektora finansów publicznych? TAK
Klasyfikacja podmiotu zgodnie z ustawą o finansach publicznych Uczelnie publiczne
Czy podmiot pozostaje pod zarządem komisarycznym lub znajduje się w toku likwidacji bądź postępowania upadłościowego? NIE
Czy podmiot otrzymuje subwencję na prowadzenie działalności naukowej? TAK
Czy finansowanie projektu będzie stanowić pomoc publiczną?
(przy wnioskach NCN)
NIE

 

 • Numer konta dla projektów badawczych z NCN:
  52 1240 6292 1111 0010 5730 5386
  (Bank Polska Kasa Opieki SA, ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa)
 • Pozostała działalność naukowo-badawcza: (NCBR, MNiSW itd.):
  60 1240 6292 1111 0010 4342 7452 (Bank Polska Kasa Opieki SA, ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa)