We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Wybory uzupełniające do Rady Wydziału Historii

Wydziałowa Komisja Wyborcza zawiadamia, że 3 września 2021 r. odbędą się wybory uzupełniające do Rady Wydziału Historii w kurii pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (1 mandat do obsadzenia).

Ze względu na sytuację epidemiologiczną wybory odbędą się w formie zdalnej, w systemie USOS.

Kandydatury prosimy zgłaszać mailowo do przewodniczącego WKW dr. hab. Konrada Bobiatyńskiego (k.bobiatynski@uw.edu.pl) do 30 sierpnia 2021 r. razem ze skanami wypełnionych druków zgody i oświadczenia (oryginały dokumentów należy zostawić na portierni zaadresowane na nazwisko dr. hab. Konrada Bobiatyńskiego).

Harmonogram wyborów:

  • I tura: 3 września 2021 r. w godz. 9:00-13:00
  • II tura (ewentualnie): 3 września 2021 r. w godz. 14:00-18:00.

Ogłoszenie wyników odbędzie się mailowo po każdej turze.

dr hab. Konrad Bobiatyński
Przewodniczący WKW na Wydziale Historii