We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Cyfrowe czwartki na Wydziale Historii UW

Pracownia Historii Cyfrowej Wydziału Historii UW zaprasza na trzecie spotkanie z cyklu “Cyfrowe czwartki”, związane z popularyzacją humanistyki cyfrowej.
Tym razem spotkanie jest zatytułowane „Konopnicka odkryta na nowo, czyli jak stare zamienić w nowoczesne. Projekt Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie – Konopnicka na Dobrej

Prelegenci – pracownicy Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie:

  • dr Marta M. Kacprzak (Gabinet Zbiorów XIX Wieku)
  • Maria Fronczak (Oddział Obsługi Informatycznej)
  • Łukasz Ratajczak (Gabinet Rękopisów)

Spotkanie odbędzie się 14 grudnia 2023 r. o godz. 15.00 w sali E na Wydziale Historii UW i online (zob. więcej tutaj).

 


Marta M. Kacprzak – doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, kustosz w Gabinecie Zbiorów XIX Wieku Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, nauczyciel akademicki. Historyk literatury polskiej, badaczka literatury i kultury epok dawnych oraz ich recepcji w XIX wieku, XIX-wiecznej historiografii literatury, historii książki, a zwłaszcza dziejów edytorstwa polskiego w latach 1801-1918. Autorka m.in. opracowań z historii edytorstwa dzieł literackich w XIX wieku. Współedytorka pism Mikołaja Reja, literatury okolicznościowej XVII wieku, korespondencji i publicystyki sprzed 1918 roku.

Maria Fronczak – absolwentka informatyki i międzywydziałowych indywidualnych studiów humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Pracuje w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie i w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk, gdzie zajmuje się m.in. informatyczną stroną projektów naukowych i popularyzatorskich oraz humanistyką cyfrową.

Łukasz Ratajczak – pracownik Gabinetu Rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Obszar pracy zawodowej to m.in. opracowanie spuścizn, popularyzacja zbiorów rękopiśmiennych, koordynacja działań crowdsourcingowych w BUW. Zainteresowania badawcze skupione wokół historii filozofii polskiej, Szkoły Lwowsko-Warszawskiej oraz jej twórcy, prof. Kazimierza Twardowskiego. Współautor licznych edycji wykładów akademickich Kazimierza Twardowskiego, Władysława Tatarkiewicza, Izydory Dąmbskiej i Danieli Gromskiej, jak również innych, pomniejszych opracowań w zakresie XIX i XX-wiecznej filozofii polskiej. Pomysłodawca platformy transkrypcyjnej TranskriBUW, nad której stworzeniem na potrzeby rękopiśmiennych zasobów BUW aktualnie pracuje i którą będzie po uruchomieniu kierował.