We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Członkini Rady ds. Ewaluacji Kształcenia UG

Nasza pracownica, prof. Jolanta Choińska-Mika, została wybrana do Rady ds. Ewaluacji Kształcenia Uniwersytetu Gdańskiego na kadencję 2022-2025.

W Uniwersytecie Gdańskim Rada ds. Ewaluacji Kształcenia została powołana po raz pierwszy w historii uczelni.

Zgodnie ze znowelizowanym Statutem UG do zadań Rady będzie należało m.in. opiniowanie projektu strategii Uniwersytetu w zakresie kształcenia; monitorowanie zgodności oferty kształcenia ze strategią w zakresie kształcenia; dokonywanie oceny działań podejmowanych przez uczelniany zespół jakości kształcenia oraz senacką komisję w sprawach kształcenia czy przedstawianie rektorowi UG rekomendacji służących doskonaleniu procesu kształcenia.

Czytaj więcej

Uchwała Rady Uniwersytetu Gdańskiego