We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Dane przestrzenne w dziedzictwie kulturowym

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w warsztatach  “Dane przestrzenne w dziedzictwie kulturowym: polskie perspektywy”, organizowanych przy wsparciu organizacji Europeana w dniach 23-25 marca 2022 r. przez nasz Wydział.

Warsztaty skupiają się na bieżących problemach pozyskiwania i przetwarzania (w tym za pośrednictwem użytkowników bez profesjonalnego przygotowania)  danych przestrzennych w obszarze dziedzictwa kulturowego. Chcemy przedyskutować przede wszystkim polskie doświadczenia w tym zakresie.

Warsztaty promują wymianę doświadczeń, sieciowanie ekspertów oraz rozwój koordynacji między instytucjami dziedzictwa kulturowego.

Przewidujemy cztery główne tematy warsztatów:

  1. crowdsourcing dla dziedzictwa kulturowego;
  2. wytyczne dotyczące infrastruktury danych i ich dobre praktyki;
  3. doświadczenia instytucji kultury w zakresie zbierania i zarządzania danymi przestrzennymi;
  4. kierunki rozwoju danych przestrzennych w dziedzictwie kulturowym w Polsce.

Prosimy o rejestrację

Warsztaty odbędą się w formie hybrydowej: poprzez transmisję na żywo oraz angielsko-polskie rozmowy pomiędzy uczestnikami online i na miejscu.

Podczas warsztatów planujemy wydanie “Deklaracji w sprawie danych przestrzennych w dziedzictwie kulturowym”. W trakcie warsztatów uczestnicy wspólnie omówią i podpiszą deklarację, co będzie punktem odniesienia do dalszych debat.

Kontakt: e.kwiecinska@uw.edu.pl

Strona poświęcona warsztatom