We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Dla studentów ze spektrum autyzmu

Od października 2022 na Wydziale Historii rozpoczyna działanie tutor, który obejmie swoim wsparciem studentów w spektrum autyzmu studiujących na Wydziale. Rolę tutora w roku akademickim 2022/2023 będzie pełnił pan Antoni Kubiak, który ukończył studia I stopnia na Wydziale Historii.

Wsparcie obejmuje udzielanie informacji organizacyjnych i formalnych, np.:

    • pomoc w rejestracji na zajęcia-informacja o terminach, sposobach zapisu na zajęcia, korzystanie z systemu USOS, punkty ECTS;
    • przekazywanie informacji o wydarzeniach na uczelni, szczegółowe informacje dotyczące zapisów, miejsca wydarzenia, osób prowadzących;
    • przekazywanie informacji i kontaktów do miejsc/osób udzielających wsparcia na uczelni, np. BON, Centrum Pomocy Psychologicznej.
    • informowanie o sposobach załatwiania spraw formalnych np. stypendiów, składania wniosków przez USOS, akademików, legitymacji studenckiej.

Do zadań tutora nie należy udzielanie wsparcia psychologicznego oraz merytorycznego w zakresie poszczególnych przedmiotów na Wydziale Historii.

Do skorzystania z pomocy tutora wydziałowego nie jest wymagana formalna diagnoza ani rejestracja w Biurze ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

Kontakt z tutorem można nawiązać mailowo (a.kubiak17@uw.edu.pl) lub przez stronę Facebook-Tutor z Wydziału Historii.

Możliwe jest umówienie się z tutorem na spotkanie stacjonarne na Wydziale Historii lub też spotkanie w formie online. Na spotkania obowiązują zapisy.

Zapraszamy do kontaktu studentów w spektrum autyzmu.