We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Dyskusja o książce prof. Tadeusza Rutkowskiego

Zapraszamy na dyskusję o książce prof. Tadeusza P. Rutkowskiego pt. „Dokumenty odrodzonego Uniwersytetu Warszawskiego z lat 1915-1919”.

W spotkaniu wezmą udział: prof. Tadeusz P. Rutkowski (autor), prof. Alicja Kulecka (przewodnicząca Rady Archiwum UW) prof. Przemysław Żukowski (dyrektor Archiwum UJ). Debatę poprowadzi prof. Piotr M. Majewski.

Spotkanie odbędzie się 15 grudnia 2022 r. o godz. 12.30 w Sali Kolumnowej Wydziału Historii UW.

Wstęp wolny, liczba miejsc ograniczona. Podczas spotkania będzie możliwość zakupu książek z 20% rabatem!

Publikacja została wydana przez Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.


Książka jest świadectwem niezwykłym, zawiera bowiem odpisy dokumentów Uniwersytetu Warszawskiego z lat 1915–1919, zniszczonych w czasie II wojny światowej i uznawanych dotąd za bezpowrotnie stracone. Brak dokumentacji własnej Uniwersytetu z okresu po odrodzeniu w 1915 roku utrudniał badania dziejów uczelni i polityki niemieckich władz okupacyjnych wobec polskiego szkolnictwa i nauki w czasie I wojny światowej. Odkrycie tych dokumentów w Archiwum UW i ich publikacja pozwalają na głębsze poznanie nie tylko politycznych aspektów funkcjonowania Uniwersytetu, lecz także jego codziennej aktywności w jej materialnym i społecznym wymiarze. Przywracają również pamięć o pracownikach technicznych i administracyjnych Uniwersytetu, którzy pozostawali dotąd w cieniu kadry naukowej.

Ponad 700 dokumentów podzielono na cztery działy:
▪️ wypisy z protokołów Senatu Akademickiego;
▪️ korespondencja władz UW na temat kadr, nauki, toku nauczania i kontaktów zagranicznych;
▪️ korespondencja administracyjno-gospodarcza;
▪️ korespondencja dotycząca spraw studentów.
Poprzedza je kilkunastostronicowa przedmowa, zawierająca szkic wydarzeń towarzyszących wskrzeszeniu Uniwersytetu Warszawskiego oraz notę edytorską.


Link do publikacji „Dokumenty odrodzonego Uniwersytetu Warszawskiego z lat 1915–1919”