We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Finalista Nagrody Naukowej POLITYKI

Z przyjemnością informujemy, że w gronie finalistów i finalistek 23. edycji Nagród Naukowych POLITYKI znalazł się przedstawiciel naszego Wydziału, dr Paweł Nowakowski.

22 października 2023 r. w siedzibie redakcji „Polityki” zostały wręczone nagrody 15 utalentowanym młodym naukowcom. Dr Paweł Nowakowski otrzymał nagrodę II stopnia w wysokości 5 tys. zł. Serdecznie gratulujemy!

Czytaj więcej

 

Zestawienie finalistów:

Nauki humanistyczne

 • dr Michał Koza – Wydział Polonistyki, Uniwersytet Jagielloński – LITERATUROZNAWSTWO
 • dr Paweł Nowakowski – Wydział Historii, Uniwersytet Warszawski – ARCHEOLOGIA
 • dr Kamil Mamak – Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński – FILOZOFIA/PRAWO
 • dr Maria Ferenc – Dział Naukowy, Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma – HISTORIA

Nauki społeczne

 • dr Marek Muszyński – Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk – SOCJOLOGIA
 • dr hab. Łukasz Okruszek – Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk – PSYCHOLOGIA
 • dr Marta Sylla – Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu – GEOGRAFIA

Nauki o życiu

 • dr Maciej Cieśla – Międzynarodowy Instytut Mechanizmów i Maszyn Molekularnych PAN – BIOLOGIA
 • dr Damian Jacenik – Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki – BIOLOGIA
 • dr hab. n. med. Paweł Rajwa – Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach – MEDYCYNA

Nauki ścisłe

 • dr hab. Piotr Skowron – Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Uniwersytet Warszawski – INFORMATYKA
 • dr inż. Michał Dziadek – Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie – BIOTECHNOLOGIA
 • dr Marcin Lindner – Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk – CHEMIA
 • dr inż. Adam Okniński – Centrum Technologii Kosmicznych, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa – NAUKI TECHNICZNE
 • dr inż. arch. Monika Szopińska-Mularz – Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury, Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza – ARCHITEKTURA

 


Fundacja Tygodnika „Polityka” od 2001 r. prowadzi program stypendialny skierowany do młodych naukowców „Zostańcie z nami!” – od 2011 r. pod nazwą Nagrody Naukowe.

Program ma na celu promowanie wartościowych wzorów karier i osiągnięć naukowych młodych ludzi nauki w Polsce. Nagradzane są osoby, które w ciągu ostatnich lat zdobyły ważne naukowe osiągnięcia (może to być doskonała praca doktorska, habilitacyjna, książka, zakończenie badań albo ich rozpoczęcie, zbudowanie zespołu, objęcie istotnej funkcji w instytucji naukowej).

15 finalistów wybieranych jest w 5 kategoriach nauk: nauki humanistyczne, społeczne, ścisłe, o życiu i techniczne.

Przez 22 lat trwania akcji Fundacja wsparła 362 naukowców kwotą ponad 6 mln 875 tys. zł.