We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Finansowanie w konkursie NCN OPUS

Rozstrzygnięty został konkurs OPUS Narodowego Centrum Nauki. Konkurs finansujący projekty badawcze jest przeznaczony dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej.

Wśród 24 skierowanych do finansowania projektów (panel HS3) na piątym miejscu znalazł się projekt dr hab. prof. ucz. Anny Michałowskiej-Mycielskiej Samorząd żydowski na ziemiach polskich. Ewolucja struktur i mechanizmów działania. W projekt zaangażowany jest również m.in. dr hab. Artur Markowski z naszego Wydziału. Na badania przyznano środki w wysokości 696 774 zł.

W tym samym konkursie finansowanie otrzymał także projekt prof. Sławomira Marka Kozieła z PAN (Ogólnopolskie badania 19-letnich mężczyzn. Międzypokoleniowe zmiany cech biologicznych w kontekście przemian społeczno-ekonomicznych w drugiej połowie XX i na początku XXI wieku w Polsce). Tu z kolei jedną z osób zaangażowanych z realizację badań jest nasz pracownik, prof. Michał Kopczyński.

Serdecznie gratulujemy!

Wyniki