We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Informacja Wydziałowej Komisji Wyborczej

Informacja
o wynikach wyborów do Kolegium Elektorów Uniwersytetu
oraz do Rady Wydziału WH UW
w kadencji 2024 – 2028

1. Wybory do Kolegium Elektorów Wydziału oraz wybory uzupełniające do Rady Wydziału WH UW z dnia 19.02.2024 r., a także druga tura głosowania w wyborach z dnia 31.01.2024 do Rady Wydziału, przeprowadzona w dniu 14.02.2024, są ważne.

2. Do Kolegium Elektorów Wydziału wybrane zostały następujące osoby (w kolejności uzyskanych głosów):

 • kuria innych nauczycieli akademickich = 16 mandatów
  1. dr Jan Błachnio
  2. dr Paweł Nowakowski
  3. dr Karolina Barbara Frank
  4. dr Jerzy Szafranowski
  5. dr Elżbieta Kwiecińska
  6. dr Julia Doroszewska
  7. dr Aleksandra Oniszczuk
  8. mgr Julia Borczyńska
  9. dr Magdalena Kozłowska
  10. dr Paulina Komar
  11. dr Mateusz Kusio
  12. dr Olga Gaidai
  13. dr Alexandra Madeła
  14. dr Lorena Perez Yarza
  15. dr Hanna Barbara Rajfura
  16. dr Giorgio Paolo Campi
 • kuria pracowników niebędących nauczycielami akademickimi = 4 mandaty
  1. mgr Monika Lewicka-Kielczyk
  2. mgr Cezary Brzózka
  3. mgr Ulyana Sharpe
  4. mgr Aleksandra Gajewska

Kandydaci dr Martyna Świerk oraz dr Laurens Van Der Wiel uzyskali równą liczbę głosów (po 13 głosów), w związku z czym w sprawie obsadzenia pozostałego 1 mandatu w kurii innych nauczycieli akademickich zostaną przeprowadzone w najbliższym czasie dodatkowe tury głosowania aż do pozytywnego rozstrzygnięcia (maksymalnie 5 tur).

3. Do Rady Wydziału WH UW wybrane zostały następujące osoby:

 • kuria innych nauczycieli akademickich  = było do obsadzenia 6 mandatów
  1. dr Jan Błachnio
 • kuria pracowników niebędących nauczycielami akademickimi = były do obsadzenia 2 mandaty
  1. mgr Monika Kwiecień

4. Kolejne wybory uzupełniające do Rady Wydziału WH UW (pozostaje nieobsadzonych 6 mandatów) zostaną przeprowadzone w najbliższym możliwym czasie.

5. Z uwagi na wymóg obsadzenia wszystkich mandatów WKW ponownie apeluje o zgłaszanie się kandydatów oraz ich dalszy skuteczny wybór przez uprawnionych wyborców, aby nie czekały nas wybory permanentne.

W imieniu WKW WH UW
dr hab. Marek Stępień
przewodniczący WKW WH UW