We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Informacje o egzaminach certyfikacyjnych

Szanowni Państwo,
przekazujemy informacje dotyczące zasad przeprowadzania egzaminów certyfikacyjnych organizowanych przez Radę Koordynacyjną ds. Nauczania Języków Obcych i Certyfikacji Biegłości Językowej.
Zgodnie z programem studiów, do zaliczenia drugiego roku studiów pierwszego stopnia na kierunkach “Historia” oraz “Historia i Kultura Żydów” jest wymagane uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu certyfikacyjnego z języka obcego na poziomie minimum B2.

1. Oferta egzaminów certyfikacyjnych organizowanych przez Radę Koordynacyjną dzieli się na ofertę podstawową (języki częściej nauczane, przede wszystkim na poziomie B2) oraz ofertę rozszerzoną (języki częściej nauczane na poziomach B1, C1 i C2 oraz języki rzadziej nauczane na poziomach A2-C1). Przez języki częściej nauczane należy rozumieć języki: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski oraz polski jako język obcy. Wszystkie pozostałe to języki rzadziej nauczane.

2. W związku ze zniesieniem możliwości obniżenia do B1 poziomu egzaminu certyfikacyjnego, stanowiącego warunek ukończenia studiów na Uniwersytecie Warszawskim egzaminy z języków częściej nauczanych na poziomie B1 będą organizowane tylko w czasie egzaminacyjnej sesji zimowej i letniej.

3. W ciągu roku akademickiego egzaminy certyfikacyjne przeprowadzane są w czasie sesji egzaminacyjnych przewidzianych w kalendarzu uniwersyteckim

  • egzaminacyjna sesja zimowa (języki z oferty podstawowej);
  • egzaminacyjna sesja poprawkowa semestru zimowego (tylko egzamin z języka angielskiego na poziomie B2, dla osób, które otrzymały ocenę niedostateczną w czasie egzaminacyjnej sesji zimowej);
  • egzaminacyjna sesja letnia (języki z oferty podstawowej i rozszerzonej);
  • egzaminacyjna sesja poprawkowa semestru letniego (języki z oferty podstawowej i wybrane języki z oferty rozszerzonej).

4. Dokładna oferta egzaminów certyfikacyjnych przeprowadzanych w roku akademickim 2023/2024 zostanie podana 15 listopada 2023 r.

5. Na egzaminy certyfikacyjne obowiązuje rejestracja / https://rejestracja.usos.uw.edu.pl/index.php?item=2 /. Podobnie jak w roku ubiegłym, czas trwania zapisów, ze względu na działania logistyczne, został skrócony. Po zamknięciu rejestracji nie ma możliwości jej ponownego otworzenia.

Daty rejestracji w roku akademickim 2023/2024:

  • egzaminy w sesji zimowej: 15.12.2023 – 16.01.2024
  • egzaminy w sesji poprawkowej semestru zimowego: 10.02.2024 –15.02.2024
  • egzaminy w sesji letniej: 06.05.2024 – 03.06.2024
  • egzaminy w sesji poprawkowej semestru letniego: 21.07.2024 – 20.08.2024
6. Każdy student posiada dwa żetony, które umożliwiają mu zapisanie się na egzamin certyfikacyjny (jeden żeton na pierwsze podejście, drugi na podejście „poprawkowe”, w dowolnym dla studenta momencie). W przypadku wykorzystania obydwu żetonów student musi zapisać się na kurs repetytoryjny, który umożliwi mu uzyskanie kolejnego żetonu egzaminacyjnego.
Daty rejestracji na kursy repetytoryjne:
  • rejestracja na kurs repetytoryjny przed egzaminami w sesji zimowej: 15.12.2023 – 12.01.2024
  • rejestracja na kurs repetytoryjny przed egzaminami w sesji poprawkowej semestru zimowego: 08.02.2024 – 10.02.2024
  • rejestracja na kurs repetytoryjny przed egzaminami w sesji letniej: 06.05.2024 – 28.05.2024
  • rejestracja na kurs repetytoryjny przed egzaminami w sesji poprawkowej semestru letniego: 30.07.2024 – 15.08.2024

W sprawie zapisów na kursy repetytoryjne studenci powinni kontaktować się z koordynatorem Uniwersyteckiego Systemu Nauczania Języków Obcych pod adresem jezyki.koordynator@uw.edu.pl.

7. Zasady organizacji oraz przeprowadzania egzaminów certyfikacyjnych regulują dwa dokumenty uniwersyteckie:
  • Uchwała nr 103 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dn. 17 listopada 2021 r. w sprawie zasad prowadzenia lektoratów i przyjmowania egzaminów z języków obcych na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2021 r. poz. 285)
  • Zarządzenie nr 156 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dn. 22 grudnia 2021 r. w sprawie zasad organizacji nauczania języków obcych i certyfikacji biegłości językowej (Monitor UW z 2021 r. poz. 310 z późn. zm.)
8. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przeprowadzania egzaminów certyfikacyjnych znajdują się na stronie http://jezyki.obce.uw.edu.pl w zakładce „Egzaminy certyfikacyjne”.
Zachęcamy również do sprawdzania informacji na stronie internetowej Rady Koordynacyjnej ds. Nauczania Języków Obcych i Certyfikacji Biegłości Językowej http://języki.obce.uw.edu.pl.
Znajdą Państwo na niej wszystkie ważne informacje dotyczące lektoratów, jak również egzaminów certyfikacyjnych.