We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Kolejny zwycięski projekt w konkursie NPRH

Rozstrzygnięto konkurs Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki w programie Uniwersalia 2.1 (konkurs 11). Wśród zwycięskich projektów znalazł się projekt dr. hab. Macieja Ptaszyńskiego na tłumaczenie na angielski monografii “Reformacja w Polsce a dziedzictwo Erazma z Rotterdamu”. Wniosek otrzymał finansowanie w kwocie  153 000 zł.

 


Narodowy Program Rozwoju Humanistyki realizowany jest przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego od 2011 roku. W jego ramach finansowane są wieloletnie projekty naukowe z zakresu humanistyki. W module „Uniwersalia” upowszechniane są osiągnięcia polskich humanistów na świecie i finansowane projekty obejmujące m.in. przekłady najistotniejszych światowych dzieł kultury na język polski wraz z ich naukowym opracowaniem edytorskim.