We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Konferencja “Educare necesse est…”

W dniach 24–25 września 2024 r. odbędzie się ósma konferencja z cyklu „Educare necesse est…”. Tegoroczny temat to „Życie codzienne w dokumencie, historiografii i dydaktyce od średniowiecza do końca XX w.”.

Konferencja ma na celu wymianę informacji i doświadczeń na temat możliwości wykorzystania w praktyce szkolnej źródeł archiwalnych pokazujących różne aspekty życia codziennego (mieszkanie, pożywienie, rodzina, praca, szkoła, komunikacja, wolny czas, opieka lekarska, opieka społeczna, religia, bieda, bogactwo, więziennictwo) w okresie od średniowiecza do końca XX w. Przedmiotem obrad chcemy uczynić m.in. zagadnienia jak:

  • źródła archiwalne dotyczące życia codziennego — omówienie źródeł i możliwości ich praktycznego wykorzystania na lekcjach, warsztatach, zajęciach pozalekcyjnych;
  • edukacyjny potencjał projektów opartych na źródłach poświęconych różnym aspektom życia codziennego — przykłady dobrych praktyk;
  • codzienność i jej aspekty w świetle źródeł archiwalnych;
  • gra jako metoda dydaktyczna.

Obrady konferencji odbywać się będą stacjonarnie, w siedzibie Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28) oraz w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie (ul. Świętojerska 9). Podobnie jak w latach poprzednich będzie istniała możliwość uczestnictwa online za pośrednictwem platformy Google Meet/Microsoft Teams.

Zapraszamy tradycyjnie historyków, archiwistów, nauczycieli, muzealników, bibliotekarzy i wszystkich zainteresowanych tematyką konferencji do nadesłania zgłoszenia do udziału w jej obradach z referatem lub bez referatu.

 

 

Komitet organizacyjny VIII Ogólnopolskiej Konferencji Archiwistów i Historyków “Educare necesse est… Życie codzienne w dokumencie, historiografii i dydaktyce od średniowiecza do końca XX wieku”: prof. Alicja Kulecka, mgr Magda Mołczanowska, mgr Barbara Giża, dr Violetta Urbaniak (sekretarz), dr Hubert Wajs, mgr Rafał Górny