We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Konferencja “Przyszłość i problemy edycji źródeł do historii XX wieku”

Zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej „Przyszłość i problemy edycji źródeł do historii XX wieku”, która odbędzie się w dniach 16–17 listopada 2023 r. na naszym Wydziale w Sali Kolumnowej. Konferencja jest organizowana przez Instytut Pamięci Narodowej we współpracy z naszym Wydziałem.

Celem spotkania jest wymiana doświadczeń związanych z edytorstwem źródeł dotyczących historii XX wieku. Stanowić ma ona płaszczyznę do przedyskutowania kwestii, w jakiej formie i jakiego typu dokumenty wydawać, mając na uwadze obecne potrzeby czytelników, środowiska naukowego oraz rozwój narzędzi komunikacyjnych. Powinna ona dać również, na podstawie publikacji (i serii publikacji) ostatnich 20 lat, odpowiedzi na najważniejsze problemy edycji, a także umożliwić przedstawienie ważniejszych publikacji źródłowych, które się dotąd ukazały i ich krytyczną ocenę. W trakcie konferencji dyskutowane będą także perspektywy edytorstwa źródeł historycznych w przyszłości.

Program

Plakat

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji (bez referatu) prosimy o zgłoszenia do 6 listopada 2023 r. na adres: magdalena.molczanowska@ipn.gov.pl