We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Konkurs o Nagrodę Centrum Pieniądza NBP

Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka po raz trzeci ogłosiło nabór w Konkursie o Nagrodę Centrum Pieniądza NBP za najlepszą pracę magisterską z zakresu historii społeczno-gospodarczej.

Cel Konkursu

Celem konkursu jest zachęcenie absolwentów kierunków humanistycznych i ekonomicznych do popularyzowania tematyki z zakresu historii gospodarczej oraz zachęcenie do pogłębionego zainteresowania tą dziedziną wiedzy.

Uczestnicy

Konkurs skierowany jest do absolwentów polskich uczelni, którzy obronili pracę magisterką między 1.01.2022 r. a 30.09.2023 r., a tematyka ich prac dotyczy obserwacji i analiz życia gospodarczo-społecznego w ujęciu historycznym.

Kapituła Konkursu

Oceny prac dokona Kapituła Konkursu, której przewodniczy prof. dr hab. Wojciech Roszkowski.

Nagrody

Nagrody przewidziane dla najlepszych prac magisterskich:

  • nagroda główna: 15 000 zł
  • dwie nagrody (druga i trzecia) o łącznej wartości: 10 000 zł
  • Wyróżnienia (maksymalnie dwa) o łącznej wartości: 5 000 zł

Zgłoszenia

Prace konkursowe (wraz z załącznikami wskazanymi w Regulaminie) należy przesyłać do 31 października 2023 r. w dwóch wersjach:

  • papierowej na adres: Departament Edukacji i Wydawnictw, Narodowy Bank Polski, ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa, z dopiskiem III edycja Konkursu o Nagrodę Centrum Pieniądza NBP
  • oraz elektronicznej na adres Sekretariat.DEW@nbp.pl

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w IV kwartale 2023 r.


W poprzedniej edycji (w 2022 r.) członkowie kapituły przyznali wyróżnienie naszemu absolwentowi, p. Hubertowi Korzeniowskiemu za pracę magisterską pt. „Kwestia aprowizacji wojska w Księstwie Warszawskim ze szczególnym uwzględnieniem przygotowań do wojny 1812 r.”, obronioną pod kierunkiem prof. dr hab. Jarosława Czubatego.