We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Konkurs Prac Magisterskich im. Lipskiego – nagroda

W XXVI edycji Konkursu Prac Magisterskich im. Jana Józefa Lipskiego nasz absolwent, Przemysław Brzuszczak zdobył nagrodę specjalną za pracę magisterską, napisaną pod kierunkiem dr. hab. prof. ucz. Marcina ZarembyBudowanie państwa prawa. Nowelizacja z 29 grudnia 1989 r. Konstytucji PRL”.

Przedmiotem konkursu im. Jana Józefa Lipskiego jest wyłonienie najlepszej pracy magisterskiej z obszaru humanistyki i nauk społecznych dotyczącej zjawisk mających miejsce od XIX w. do współczesności, których tematyka jest bliska zainteresowaniom badawczym i aktywności społecznej Patrona konkursu. Prawo zgłaszania prac na konkurs mają ich promotorzy lub recenzenci oraz autorzy, jeśli uzyskają akceptację promotora lub recenzenta.

Prace były oceniane przez jury w składzie: Grażyna Borkowska, Marek Gumkowski, Katarzyna Liszka, Paula Sawicka (przewodnicząca), Barbara Weigl, Roman Wieruszewski, Damian Wutke (sekretarz), Mirosław Wyrzykowski.

Serdecznie gratulujemy Panu Przemysławowi Brzuszczakowi, a także wszystkim nagrodzonym z innych Wydziałów UW oraz z innych uniwersytetów.

Link