We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Krajobraz po burzy – studencka sesja naukowa

Zapraszamy do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Sesji Naukowej „Krajobraz po burzy. Kryzysy społeczne i ich przezwyciężanie w XX wieku”, organizowanej przez sekcję XX wieku Studenckiego Klubu Międzyepokowych Badań Historycznych.
Konferencja odbędzie się w dniach 24-25 lutego 2022 r. w Sali Kolumnowej Wydziału Historii UW. Wstęp wolny.

Wiek XX obfitował w liczne kryzysy społeczne. Dwie wojny światowe, rozpady imperiów, kryzysy ekonomiczne i kulturowe. Dynamika tych przemian wielokrotnie uniemożliwiała całym społeczeństwom dostosowanie się do nowych warunków. Każdy kryzys jest jednak stymulatorem nowych rozwiązań, które umożliwiają jego przezwyciężenie. Niekiedy są to rozwiązania tymczasowe, innym razem zdają się nakreślać kierunek przemian społecznych definiujących nową epokę.

Zagadnienia, które zostaną poruszone na konferencji to m.in:

 • sposoby odczuwania kryzysów przez społeczeństwa i jednostki
 • doraźne funkcjonowanie społeczeństwa i jednostki w czasie kryzysu
 • teoria i praktyka wychodzenia z kryzysu w XX wieku
 • narzędzia i środki wychodzenia z kryzysu
 • wybitne jednostki doby kryzysu i jego przezwyciężania
 • wspólnoty religijne i środowiska polityczne wobec kryzysu
 • państwo i kryzys w XX wieku
 • kultura doby wielkich przemian
 • biografie będące reminiscencją wielkich przemian
 • historiografia i percepcja kryzysów z perspektywy czasu
 • trwałe ślady kryzysów.