We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski dla prof. Zofii Zielińskiej

Z przyjemnością informujemy, że prof. emerita Zofia Zielińska została odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla rozwoju nauki polskiej, za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej oraz za popularyzowanie wiedzy historycznej.

Prof. Zofia Zielińska jest specjalistką w zakresie historii nowożytnej oraz XVIII wieku. Od czasu studiów związana była z naszym Wydziałem (wcześniej Instytutem). Tu uzyskała stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego. Pełniła funkcję wicedyrektor Instytutu Historycznego. Kierowała też Zakładem Historii Nowożytnej. W 2002 roku otrzymała tytuł profesora nauk humanistycznych. Była rektorką dawnej Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie.

Prof. Zielińska jest autorką wielu publikacji naukowych dotyczących historii Polski w XVIII wieku. W jej dorobku znajdują się m.in.: Walka „Familii” o reformę Rzeczypospolitej 1743–1752Ostatnie lata Pierwszej RzeczypospolitejRepublikanizm spod władzy buławy. Publicystyka Seweryna Rzewuskiego z lat 1788–1790Polska w okowach systemu północnego 1763–1766Studia z dziejów stosunków polsko-rosyjskich w XVIII wieku, czy Korespondencja Stanisława Augusta z Katarzyną II i jej najbliższymi współpracownikami (1764–1796) (t. 2).


Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski to odznaczenie nadawane w Polsce za wybitne zasługi dla państwa. Jest przyznawany osobom, które wnoszą istotny wkład w rozwój społeczeństwa, kulturę, naukę czy służbę publiczną. Otrzymuje go również wiele osób zaangażowanych w działalność charytatywną i humanitarną.

Krzyż Oficerski jest jednym z trzech stopni tego orderu, obok Krzyża Komandorskiego i Krzyża Kawalerskiego. To prestiżowe odznaczenie podkreśla znaczący wkład obdarowanych osób w rozwój Polski.

Serdecznie gratulujemy!

Postanowienie Prezydenta RP