We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Limity uczestników na zajęciach dydaktycznych

W roku akademickim 2021/2022 obowiązują następujące minimalne i maksymalne limity uczestników na zajęciach dydaktycznych:

  • ćwiczenia – od 8 do 14 uczestników;
  • seminaria dyplomowe – od 5 do 12 uczestników;
  • konwersatoria – od 5 do 14 uczestników;
  • lektoraty – od 10 do 14 uczestników;
  • translatoria – od 5 do 14 uczestników;
  • wykłady – od 15 słuchaczy;
  • zajęcia terenowe – 12 uczestników pod opieką jednego prowadzącego.

 

W szczególnych przypadkach dopuszcza się̨ możliwość́ zmiany liczebności grup na wszystkich typach zajęć́ za zgodą Kierownika Jednostki Dydaktycznej.

Zapraszamy do zapoznania się z Zarządzeniem Kierownika Jednostki Dydaktycznej z 8 lipca 2021 r. w tej sprawie.