We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

List do studentek i studentów

Szanowni Państwo,

w tym roku akademickim wspólnota Wydziału Historii jest wyjątkowo liczna i zróżnicowana. Uruchomiliśmy anglojęzyczne studia starożytnicze, na które zgłosili się kandydaci z całego świata, przyjęliśmy kolejnych studentów w ramach programu “Solidarni z Ukrainą”. Cieszymy się, że nasz Wydział staje się miejscem spotkania osób wielu kultur, języków i tradycji. Ponieważ jesteśmy coraz bardziej różnorodni, potrzebujemy uważności we wzajemnych relacjach. Pamiętajmy, że każdy członek naszej wspólnoty – student, doktorantka, pracownik – ma prawo do poszanowania jego i jej godności, światopoglądu, religii, przekonań politycznych, orientacji seksualnej, tożsamości etnicznej i narodowej; ma także prawo do prywatności, to jest do nieujawniania informacji dotyczących jego i jej osoby. Nie bądźmy też obojętni, kiedy ktoś spotka się w przestrzeni Wydziału ze słowami i czynami, które go krzywdzą, albo zmaga się z sytuacjami, z którymi sam(a) nie potrafi sobie poradzić.

Serdecznie zapraszamy na Warsztaty o kontaktach międzykulturowych, które odbędą się 27 października 2023 r. (piątek), w godzinach 9.00–15.00 w języku polskim w siedzibie Uniwersyteckiego Centrum Wolontariatu UW w gmachu BUWu (ul. Dobra 56/66) – w głównej alei, na parterze w głębi, za galerią plakatu po lewej stronie od wind, tuż obok przestrzeni doktoranckiej.

Głównym celem warsztatów jest zapoznanie uczestników i uczestniczek z podstawowymi teoriami oraz praktycznymi narzędziami, które ułatwiają komunikację w środowisku wielokulturowym. Formy aktywności w czasie kursu obejmują: pracę indywidualną, pracę w podgrupach, materiały audiowizualne, pracę na konkretnych przykładach i scenkach, prezentacje, ćwiczenia koncepcyjne, dyskusję na forum całej grupy i pracę nad tekstami z różnych źródeł kultury.

Osoby biorące udział w szkoleniu będą zwolnione z odbywających się w tym czasie zajęć na Wydziale Historii.

Dr hab. Aneta Pieniądz Kierownik Jednostki Dydaktycznej
Dr Monika Polit Pełnomocnik Dziekana ds. przeciwdziałania dyskryminacji

 

Zapisz się

Plan warsztatów:

  • Wstęp: Powitanie uczestników i omówienie zasad współpracy.
  • Część 1. Kultura – ja w kontekście mojej kultury i moja kultura w kontekście innych kultur.
  • Część 2. Komunikacja międzykulturowa – co ukrywa między słowami?
  • Część 3. Różnice kulturowe w podejściu do czasu i przestrzeni – w jaki sposób mogą wpływać na komunikację?
  • Część 4. Narzędzia i umiejętności przydatne w komunikacji w środowisku wielokulturowym.
  • Część 5. Komunikacja międzykulturowa a uczelnia – w jaki sposób różnice kulturowe mogą wpływać na codzienną komunikację w środowisku akademickim.