We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Nagroda dydaktyczna rektora dla naszej pracownicy

Już po raz siódmy w historii Uniwersytetu rektor UW przyznał nagrody dydaktyczne. Z przyjemnością informujemy, że wśród wyróżnionych osób znalazła się dr hab. Dobrochna Kałwa z naszego Wydziału.

Ta nagroda to wyraz uznania dla nauczycieli akademickich m.in. za wybitne osiągnięcia dydaktyczne oraz wprowadzanie nowatorskich metod kształcenia. Laureaci zostają doceniani  za szczególne zaangażowanie w proces nauczania, doskonalenie jakości kształcenia czy podejmowanie ponadpodstawowych inicjatyw w pracy akademickiej. Co roku wyróżnienie to przyznawane jest w trzech dziedzinach: nauk humanistycznych, nauk społecznych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych. Wyróżnienie ma charakter nagrody finansowej.

Z wnioskiem o przyznanie nagrody dla nauczyciela akademickiego może wystąpić dziekan lub kierownik jednostki organizacyjnej. Kandydatury są oceniane przez komisję, pod przewodnictwem prorektora ds. studentów i jakości kształcenia. W komisji zasiadają również m.in. przedstawiciele studentów i doktorantów.

Informacja na stronie głównej UW


Dr hab. Dobrochna Kałwa pracuje na Wydziale Historii UW od 2012 roku. Wcześniej, w latach 2000-2012, wykładała na Uniwersytecie Jagiellońskim (w 2010 r. gościnnie na Erfurt Universität).

Zajmuje się metodologią badań historycznych, kulturową historią kobiet oraz historią mówioną. Jest kierowniczką Zakładu XX wieku na Wydziale Historii. Organizuje cykl zatytułowany Seminarium Historii Gender. Prowadzi zajęcia kursowe, konwersatoria i seminaria dyplomowe. Jest zaangażowana w realizację zajęć w ramach sojuszu 4EU+ (m.in. prowadziła seminarium historyczne we Florencji).

Dr hab. Dobrochna Kałwa prowadzi zajęcia na kierunku Historia dla studentów I i II stopnia oraz doktorantów. Była zaangażowana w liczne projekty dydaktyczne, realizowane na Wydziale Historii lub we współpracy z innymi jednostkami UW. Sprawowała opiekę nad projektami studenckimi, współprowadziła doktorancką szkołę letnią. Organizowała i prowadziła liczne kursy i szkolenia służące doskonaleniu dydaktyki, skierowane do pracowników Wydziału Historii. Zaprojektowała, przygotowała i przeprowadziła szereg nowatorskich zajęć dla studentów studiów II stopnia na kierunku historia oraz do doktorantów, w tym m.in. specjalistyczne zajęcia poświęcone historii mówionej, teorii badań historycznych, badaniom nad historią kobiet. Wśród pracowników wydziału należy do grona prekursorów korzystania z narzędzi cyfrowych w nauczaniu.