We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Nagroda im. Gierowskiego i Shmeruka dla naszego doktoranta

Wyłoniono laureatów 4. edycji Nagrody im. Józefa A. Gierowskiego i Chonego Shmeruka za najlepszą naukową publikację książkową w dziedzinie historii i kultury Żydów w Polsce.

Laureatem 3. nagrody został nasz doktorant, Krzysztof Bielawski za książkę “Zagłada cmentarzy żydowskich”. Książka powstała na podstawie pracy magisterskiej “Destrukcja cmentarzy żydowskich na terenach obecnej Polski po 1933 roku”. Promotorem pracy magisterskiej był dr hab. August Grabski.

Pierwsze miejsce zajęła dr Magda Sara Szwabowicz z Instytutu Judaistyki UJ za książkę “Hebrajskie życie literackie w międzywojennej Polsce”. Drugą nagrodę otrzymał dr Piotr Słodkowski z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie za książkę “Modernizm żydowsko-polski. Henryk Streng/Marek Włodarski a historia sztuki”.

Dyplomy uznania otrzymali: dr Maria Antosik-Piela z naszego Wydziału za publikację “Tożsamość i ideologia. Literatura polsko-żydowska wobec syjonizmu” oraz Aleksandra Jakubczak, nasza absolwentka za książkę “Polacy, Żydzi i mit handlu kobietami”.

Serdecznie gratulujemy!


Nagroda im. Józefa A. Gierowskiego i Chonego Shmeruka, której wysokość wynosi 20 tys. złotych, została ustanowiona z inicjatywy środowisk akademickich związanych ze studiami żydowskimi w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, przy wsparciu finansowym Fundacji im. Marcella i Marii Roth.

Patronami nagrody są dwaj wybitni uczeni, prof. Józef A. Gierowski, rektor UJ w latach 1981-1987 i prof. Chone Shmeruk z Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie. Obaj wnieśli wielki wkład w poprawę relacji polsko-żydowskich i polsko-izraelskich, a także przyczynili się do rozwoju studiów żydowskich i badań nad dziejami polskich Żydów.